21
vychází 13. 5. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Křížek na čelo

Český rozhlas 3 - Vltava, 26. května 21.00 hodin

Josef Palivec (1886-1975) bývá nazýván básníkem básníků. Natolik výlučná byla jeho poezie, kterou poprvé publikoval za okupace ve sbírce Pečetní prsten a jejíž souborné vydání vyšlo v nakladatelství Torst spolu s jeho překlady z díla Paula Valéryho a dalších. Pořad Křížek na čelo představuje Josefa Palivce především jako autora esejů o poezii a vzpomínek na předválečnou básnickou generaci, reprezentovanou jmény Jaroslav Seifert, František Halas a Vladimír Holan. Osud Josefa Palivce je - jak už to u osobností jeho druhu bývá - pevně spjat s osudem českého národa. Jako diplomat zastupoval masarykovskou republiku v ženevské Společnosti národů, jako člověk a literát se podílel na ilegální činnosti, za kterou byl vězněn. Poprvé spolu s Václavem Černým za účast na odboji, podruhé po roce 1948 v procesu s Miladou Horákovou. Pevnou součástí pořadu jsou dopisy, které Josef Palivec zasílal z vězení své ženě Heleně, sestře bratří Čapků, a vzpomínky jeho přátel. Josef Palivec byl v roce 1992 vyznamenán Řádem TGM in memoriam. Kompozici z esejů, korespondence, překladů a básní Josefa Palivce připravila Marie Valtrová.

(alt)