19
vychází 29. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 8. 5. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky PhDr. Věry Menclové vyjímáme: V lierárním zpracování pohádek postupoval K. J. Erben metodou, které obvykle říkáme klasická adaptace. Metodu převzal od bratří Grimmů. Podobně jako oni se řídil mytickou teorií a hledal v pohádce stopy dávného mýtu. Tři zlaté vlasy děda Vševěda nebo Dlouhý, Široký a Bystrozraký mimo jiné rekonstruují solární mýtus a vypovídají o lidovém vnímání přírodních jevů. Jiné pohádky v obraze bojů o kralování a moc symbolizují střídání ročních období apod. Postupu Boženy Němcové při vyprávění pohádky se obvykle říká autorská adaptace. Vysvětlení je nasnadě. Zatímco vypravěč erbenovského typu na sebe neupozorňuje, nehodnotí, vypráví jen věci podstatné, uchovává pevný řád vyprávění, aby podtrhl dojem lidové tvorby, autorský vypravěč přijímá pohádku jako inspiraci pro vlastní, individualizovanou verzi pohádkového příběhu. Božena Němcová stejně jako Karel Jaromír Erben pohádku přepsala a upravila, ale místo očišťování a hledání mytického jádra naopak text doplňovala o jevy ze soudobého venkovského života, přizpůsobovala je i běžné četbě, na jakou byl tehdejší čtenář zvyklý.

Kontrolní otázky:

1. Kterému autorovi z dnešní lekce dáváte přednost a proč?
2. Které "sběratelské škole" dával přednost K. J. Erben? Jaké jsou její hlavní zásady?

(df)