19
vychází 29. 4. 2002

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


OČIMA PETRA NOVÁČKA A IVANA HOFFMANA

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Trochu trapné skóre

Jak se dalo čekat, Poslanecká sněmovna schválila usnesení potvrzující nedotknutelnost takřečených Benešových dekretů. Přece jen trochu nečekaná byla však jednomyslnost přítomných poslanců projevivší se v impozantním skóre 169:0. Text usnesení byl předjednán předsedy zúčastněných politických stran. Přesto není normální, aby komunistovi, lidovci či členu ODS vyhovovaly všechny jeho formulace a hlavně aby všichni svorně byli přesvědčeni o vhodnosti, ba nutnosti demonstrovat názor na "Benešovy dekrety" právě teď a právě na parlamentní půdě. Alespoň pár hlasů proti, alespoň nějakou tu abstenci jsme postrádali. Jednomyslnost se hodí k poměrům nedemokratickým, k časům Národní fronty s vedoucí úlohou a dohledem jedné jediné strany - a ty máme dvanáct let za sebou. Hodí se však také k demonstraci vlastní síly a sebevědomí či naopak k zamaskování třesoucích se kolen, když se nám síly a sebevědomí nedostává. Co z toho asi nejvíc motivovalo 169 poslanců, kteří svorně hlasovali pro usnesení? V některých případech určitě jakési elementární vlastenectví: Vyjádřete, navíc v předvolebním čase, pochybnost o dokonalosti té či oné formulace a přidejte se tak k pánům Haiderovi, Stoiberovi a dalším, kteří odsuzujíce "Benešovy dekrety", jako by už už brali půdu pod nohama a střechu nad hlavou statisícům Čechů v bývalých Sudetech a z České republiky činili prašivce, jenž se chystá infikovat civilizovanou Evropskou unii. Proč se vůbec dvakrát sešli představitelé stran zastoupených ve sněmovně a s ministrem zahraničí připravili text, jemuž poté urovnali cestičku od stranických frakcí až po manifestační hlasování v plénu sněmovny, když dotyčné usnesení kultivovaně opakuje to, co již bylo z naší strany mnohokrát řečeno a povětšinou potvrzeno i Česko-německou deklarací z roku 1997? Inu, protože je pár týdnů před parlamentními volbami, a proto když se z kruhů rakouského či bavorského landsmanšaftu anebo z Maďarska ozve některý politik na revizionistickou notu, jestli už není čas napravit to poválečné bezpráví a zrušit "Benešovy dekrety", s nimiž ti Češi přece nemají v dnešní Evropě co pohledávat, pak Miloš Zeman a Václav Klaus jako ústavně patentovaní hrdovci a národovci přece musí zakročit. První poslouží briskním výkladem odsunu a Haidera kantorsky přetáhne rákoskou, druhý dostane hraběcí nápad, že před naším vstupem do EU bychom měli dostat záruky majetkoprávních vztahů vyplývajících z "Benešových dekretů". Haiderovy, Stoiberovy, Orbánovy a jiné pokusné "dekretální" balonky jsme mohli samozřejmě ignorovat. Evropská unie posuzuje soulad dnešního stavu práva uchazečů o členství s normami EU, čili o "Benešovy dekrety" jakožto o dávnou minulost se nezajímala a nezajímá. Zrušení "dekretů" se zpětnou platností "od samého počátku" nepožaduje nikdo směrodatný ani v Německu či v Rakousku: zaznívá-li odtamtud podobný hlas, míní jejich zrušení "od nynějška". Z celkem 143 "Benešových dekretů" (na jaře 1946 se staly regulérními zákony) jich dosud formálně platí 57, přičemž podle právního experta Jana Bárty, citovaného v Hospodářských novinách (25. 4. 2002), mnohé z nich souvisely s mimořádnou situací a jejich použití dnes už nepřichází v úvahu. Pro zachování právní jistoty musí však podle doktora Bárty zůstat v platnosti zejména dva dekrety - "o obnovení právního pořádku" ze srpna 1944 a dekret č. 5/1945 "o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů". Ale pozor! Naopak kdyby prý bylo zrušeno pět "dekretů", na jejichž základě odňalo Československo bývalým sudetským Němcům po válce občanství a majetek, nenastal by podle renomovaného odborníka Jana Bárty původní stav věcí, jaký existoval na sklonku okupace. To, že "Benešovy dekrety" z let 1940-1946 byly plodem války, porážky nacismu a že v tomto ohledu nepředstavuje tehdejší československé zákonodárství žádnou výjimku, je pro historiky "stará vesta" a poslanecké usnesení to jako předvolební znělku pouze opakuje. Komplikovanější to ale je s dalšími dvěma body usnesení, totiž že "poválečné zákony a dekrety prezidenta republiky se realizovaly, byly konzumovány v období po svém vydání a dnes již na jejich základě nemohou vznikat žádné nové právní vztahy" a že "právní a majetkové vztahy, které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné". Je to vlastenecky fortelná, co do melodie i tempa výrazově silná fanfára. Navíc textař nejspíše pointuje pravdivě už proto, že prosudetoněmeckému revizionismu v Evropské unii pšenka nekvete, a my se ho tudíž nemusíme bát. Problém je pouze v tom, že ona vlastenecká fanfára je toliko politickým výronem našich čadských poslanců, jenž bohužel postrádá právní autoritu a sílu.

Zloba na teploměr

Francie se celý minulý týden nevzpamatovala z šoku, který způsobil výsledek prvního kola prezidentských voleb. Že se proti Le Penovi v ulicích permanentně demonstrovalo, lze chápat jako tradiční francouzskou reakci. Co ovšem určitě běžné není, je hněv na politology a sociology, kterým se vyčítá, že před nebezpečím postupu Le Pena do druhého kola voliče nevarovali. Agentury pro výzkum veřejného mínění po několik měsíců zaznamenávaly převažující odhodlání Francouzů hlasovat pro Jacquese Chiraka a Lionela Jospina, nikdo další neměl mít šanci. Co Francouzi řekli sociologům, ovšem mnozí zapomněli udělat: Nešli k volbám, protože je na základě průzkumů měli za předem rozhodnuté. Když pak první průzkum pro druhé kolo předpověděl Chirakovi drtivé vítězství, místo uklidnění to vyvolalo paniku. Co když se situace zopakuje, volební účast bude opět slabá, přičemž Le Penovi sympatizanti se dostaví kompletně? Není vyloučeno, že strach z vítězství Le Pena převáží nad zvědavostí. Pařížští studenti požádali instituty, aby se lidí raději neptaly, jak druhé kolo dopadne. Sociologové na svou obranu říkají: "Vždyť je to něco podobného, jako byste chtěli rozbít teploměr." Ale jsou zřejmě situace, kdy rozbít teploměr je to nejlepší, co lze udělat proti počasí. Když člověk neví, zda poleví mráz, raději si vezme kabát.