16
vychází 8. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pátek 19. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Mozartovo Requiem

Celé generace vykladatelů mají stále co dělat, aby dementovaly houževnaté a romantické legendy obestírající genezi nedokončeného Requiem Wolfganga Amadea. Není samozřejmě nic mimořádného a záhadného na tom, že skladatel přijal zálohu na objednávku slibující dobrý příjem, ač mu byla doručena anonymním poslem. Dnes už víme, že dílo si objednal hrabě von Walsegg-Stuppach, který se sám zabýval komponováním. Je také známo, že šlechtic chtěl Requiem vydávat za své dílo, které mělo zaznít na počest jeho zesnulé choti. Zrovna tak málo podivuhodné je i to, že rukopis byl již v prosinci roku 1791 datován až následujícím rokem, neboť dříve by ho ani autor nemohl dokončit. Začal se jím zabývat až po premiéře Kouzelné flétny a v téže době musel dokončit i klarinetový koncert. Jedinou mimořádnou, nezvyklou a zároveň i tragickou okolností je fakt, že smrt vyrvala Mozartovi pero z ruky v plné práci na díle, které mělo rodině přinést výdělek. Co se partitury Reqiem týče, dokončil Mozart pouze dvě části - Introitus a Kyrie, přestože byly později doplněny cizí rukou. V Sekvenci zůstalo Lacrimoso přerušeno po osmi taktech, kromě toho zůstaly náčrtky sborové věty, partu prvních houslí a hlasů basso continua, začátky vícehlasých vět a sporadické poznámky k instrumentaci. Sanctus, Benedictus Agnus Dei a Communio chybějí úplně. Jakou musel mít Mozartův žák Franz Xaver Süssmayr invenci a uměleckou intuici, dokládají právě zmíněné fragmenty, které jsou doplňkem nahrávky na CD a zazní i v našem pořadu.

(rfb)