16
vychází 8. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 17. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 7.00 hodin

EVROPA 2003

Traktát o kritickém myšlení

Jaký význam má pro člověka žijícího v jedenadvacátém století - tedy v časech velkého globálního pohybu, neodvratně postupující integrace jednotlivých národních států do nadnárodních kontinentálních celků - studium dějin? K čemu je mi vědět, kdy zanikla Velkomoravská říše? Kdy byla vydána Zlatá bulla sicilská, kdy u Suchých Krut padl Přemysl Otakar II., kdy zákeřný vrah způsobil v Olomouci konec přemyslovské dynastie? Kdo a kdy zvolil Prahu za rezidenční město Svaté říše římské národa německého, kdy byl vydán Toleranční patent atd. atd. Tak nějak by mohly být položeny výchozí otázky na okraj stočtvrté rozpravy o českém směřování, kterou stanice Vltava uvádí pod názvem "Traktát o kritickém myšlení".

Pečeť Fridricha II. na Zlaté bule sicilskéImpulzem k pořadu se stal březnový pražský kongres Euroclio, mezinárodní setkání učitelů dějepisu, který v řadě odborných vystoupení a workshopů řešil otázky praktického vztahu výuky historie a následného začleňování etnických menšin do dominujících národních komunit. Tady také nesčíslněkrát zazněla myšlenka, že úspěch evropského integračního procesu je vázán nikoliv na pasivní znalost historických dat, na mechanické memorování dějinných mezníků, ale na zvládnutí dovedností, které studium a pochopení historie umožňují. A které také podmiňují to, čemu se říká kritické myšlení.

Hosty pořadu budou prezidentka Euroclio paní Sue Bennett, viceprezident této instituce Kelvin Sinclair a předsedkyně Asociace učitelů dějepisu v České republice PaeDr. Helena Mandelová. Pokusíme se společně odpovědět na otázku, proč je - a to nejen laickou veřejností - podceňována výuka dějepisu na středních školách, proč je ve vzdělávacím procesu samostatné tvůrčí myšlení stále ještě nahrazováno mechanickým memorováním naučených údajů, v čem je slabina, ale také dominantní pozice českého školství v předvečer našeho vstupu do Evropské unie.

Pokud se účastníte naší posluchačské soutěže, jejímž partnerem je pražské nakladatelství encyklopedické literatury Libri, připomínám Vám otázky dubnového kola:

1) Kdo a kdy zavedl v českých zemích povinnou školní docházku?
2) Jak se jmenuje grafický list, na kterém M. Švabinský zachytil tvář své nevlastní dcery Zuzany Vejrychové-Švabinské?

Na tyto otázky můžete odpovědět do 10. května 2002, kdy budou ze správných odpovědí vybrány tři nejzajímavější. Ty - spolu s nakladatelstvím Libri - odměníme knižním dárkem. Adresa, na kterou můžete své odpovědi posílat je: Český rozhlas 3 - Vltava - Evropa 2003, Vinohradská 12, Praha 2.

JAN TŮMA