16
vychází 8. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pondělí 15. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Vzpomínky Bedřicha Smetany

Mezi nejúspěšnější období Bedřicha Smetany patří pobyt ve Švédsku. Měl ho vlastně "na svědomí" pražský Alexander Dreyschock, klavírista mezinárodní pověsti, který svému příteli přepustil nabídku na ředitelování Filharmonické společnosti v Göteborgu. V roce 1958 se zde na plese u Magnuse seznámil s krásnou paní Fröjdou Beneckovou a oslněn tímto severským "zjevením", zakomponoval její jméno do plesové scény ve formě polky s názvem Vidění na plese. Bedřich jí vzápětí připsal ještě dvě polky, které nesou název Vzpomínka na Čechy ve formě polek op. 12. Tento opus je součástí cyklu čtyř klavírních kusů z let 1859 až 1860 a druhý sešit nese opusové číslo 13 a Smetana ho připsal manželce Bettině. Svou Vzpomínku popsal skladatel jako polky ve stylu Chopinových mazurek, přičemž zavazující rytmus lidového tance byl povýšen na virtuózní a poetickou stylizaci. Koncertní etuda gis moll s názvem Na břehu mořském a s podtitulem Vzpomínka zahrnuje dojmy z jeho úspěšného švédského pobytu, Vzpomínka se týká nejen krásné paní Fröjdy Beneckové a přátel z Göteborgu, ale i nadšeného obecenstva, kterého se mu doma, po návratu ze severu, žalostně nedostávalo. Svou druhou švédskou epizodu ukončil v květnu roku a hned 29. září stejného roku dopsal koncertní etudu Na břehu mořském. Dílo došlo uznání i u Smetanova učitele Josefa Proksche, který ji s německým názvem uveřejnil v šestém oddílu své Velké klavírní školy. Smetana zanechal i švédský název díla "Vid strandem" s podtitulem "Minne af Sverge".

RAFAEL BROM