14
vychází 25. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pátek 5. 4. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 6.45 hodin

Přezimující škůdci

Nejen užiteční živočichové, ale i škodlivci musí v zahrádkách přezimovat a na jaře se objevit. Tak je tomu s obaleči, pilatkami, píďalkami, sviluškami, mšicemi, květopasi, plošticemi, roztoči, háďátky, a dalšími nezvanými hosty. Aby našim pěstovaným rostlinám neškodili, musíme je včas a vhodným způsobem zlikvidovat nebo aspoň omezit. Nejvhodnější období je teď. Jako nejúčinnější prostředky se používají buď 1,0% roztok Oleo-ekol nebo 0,1% Torant, za suchého bezvětrného počasí, a to v době zeleného poupěte jabloní, ale ošetřit je třeba současně i jiné ovocné stromy a keře. Je vhodné tento postřik proti škůdcům spojit s ošetřením proti začínajícím houbovým chorobám příslušnými přípravky (např. Rubigan, Clarinet, Novozir, Dithane nebo Topas).

(pel)