14
vychází 25. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 3. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Hůlovy houslové sonáty Georga Friedricha Händela

Hudba německého rodáka Händla, která se vyznačuje zejména italským školením, a která ponejvíce vznikala v Anglii, kde Bachův současník působil, má mnoho žánrových podob. Vedle rozsáhlých vokálně instrumentálních fresek mu zbývalo dost nápadů a sil na množství komorních skladeb. Patří mezi ně i sonáty s opusovým číslem 1, které podle dobového zvyku a praxe nemají konkrétní nástrojové určení, můžeme mít však za to, že je lze velice vhodně interpretovat na housle s doprovodem klávesového nástroje - v případě Hůlovy nahrávky hraje na varhany Jiřina Pokorná. Houslista Pavel Hůla, mimochodem rovněž dvojnásobný vítěz houslové Kocianovy soutěže v ústí nad Orlicí, získal další úspěch v rozhlasové soutěži Concertino Praga, kde účinkoval jako člen klavírního tria. Absolvoval Akademii múzických umění ve třídě profesorky Marie Hlouňové, prošel studiem komorní hry u prof. Antonína Kohouta a zúčastnil se kurzů u Vladimíra Malinina ve Výmaru. Vedle sólistické profese je od roku 1975 primariem Kocianova kvarteta a vystupuje často s klavíristou Borisem Krajným a varhanicí Jiřinou Pokornou. V poslední době rozmnožila jeho diskografii hudba Antonia Vivaldiho, vedle slavného cyklu Čtvero ročních dob nastudoval soubor koncertů pod souhrnným názvem L´estro harmonico op. 3. V oboru komorní hudby realizoval v roce 1999 populární titul s vybranými slavnými drobnostmi mistrů, který je odlehčeným pandánem Händelovým sonátám.

(rfb)