14
vychází 25. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 2. 4. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Na Homolích a Chlumech

Častým pojmenováním vyvýšenin na území Čech je název Homole. August Sedláček vyvýšeniny takto pojmenované charakterizuje jako Hory, které se vypínají v ostří, ale na vrchu jsou zakulacené. Nejstarší doklad vrchu zvaného Homole pochází z roku 1395. V Meteoru se s PhDr. Libuší Olivovou-Nezbedovou vydáme za jmény vyvýšenin v naší krajině. Praslovanské slovo gomola mělo v západoslovanských jazycích (s výjimkou dolní lužické srbštiny) a v ruštině význam "vrch", v češtině se tento význam ještě specializoval na "vrh nahoře zakulacený". Mezi pomístními jmény z území Čech se vyskytuje 31 názvů Homole pro vyvýšeniny. Na vrchu Homoli ležící severoseverovýchodně o Vysokého Chvojna na Pardubicku je přírodní rezervace s bukovým porostem chráněným od roku 1884. Buky jsou staré téměř 400 let a vysoké 40 m. Jde o nedále chráněnou přírodní rezeracií východočeského regionu zvanou "Buky u Vysokého Chvojna". Na vrchu Homole severoseverovýchodně od Plané na Tachovsku se nacházejí valy prehistorického hradiště, na jihozápadním úbočí je velký čedičový lom. Pravěké slovanské hradiště se rozprostíralo na Homoli ležící východně od Býchor na Kolínsku. Roku 1692 dala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte na vrchu Homoli u Malé Lhoty na Orlickokostelecku postavit raně barokní poutní kostel Bolestné Panny Marie. Poutní komplex byl dokončen roku 1696. Pozoruhodné je kamenné schodiště se 153 stupni a 16 odpočívadly, zdobené sochami, andílky a vázami, po kterém se od cesty stoupá na vrchol kopce ke kostelu. Pod kostelem postupně vznikala ves Homole, které se lidově říká "ta Homol". Kromě této mají v Čechách název Homole i další čtyři vsi a jedna myslivna na místě zaniklé vsi. I tyto vsi byly pojmenovány podle vrchu Homole, u něhož byly založeny. Všeslovanským obecným pojmenováním pro vyvýšené útvary bylo také chlum. Říkalo se tak vyvýšeninám, které byly na vrchu ploché a táhlé. Nejstarší doklad pro vyvýšeninu zvanou Chlum máme zaznamenán k roku 1291.

(bi)