13
vychází 18. 3. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Kašpar z hor v novém

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 28. března, vždy v 18.30 hodin

Francouzský prozaik Henri Pourrat musel ze zdravotních důvodů prožít celý život na venkově. Jeho vysoká a vznešená silueta se více než půlstoletí objevovala ve hvozdech, polích, lukách a vesnicích auvergneského kraje. Spisovatel naslouchal vyprávění vesničanů a jejich písním. Během toulek se objevila i myšlenka na román Kašpar z hor. Vznikl čtyřdílný románový cyklus; autor svou knihu charakterizoval slovy: "...bude to nebezpečný žánr, ani román, ani povídka, spíš jakási sága, s jinou realitou, než jak ji známe z běžného románu, s realitou více naivní, důvěrnější, víc kotvící v řeči."

Děj se odehrává za časů Napoleona I. Napínavé vyprávění o těžkém osudu Anny-Marie Grangeové, dívky ze statku, a příběhy jejího bratrance Kašpara se Pourratovi rozrostlo ve čtyřdílnou epopej, v níž se odvíjí i nesmírně pestrý příběh světa starého francouzského venkova, tak jak jej autor při svých toulkách ještě stihl zaznamenat z úst svědků a pamětníků.

Za první vydanou část svého životního díla Kašpar z hor obdržel Pourrat roku 1921 cenu listu Le Figaro. O deset let později, když už byly na světě všechny čtyři svazky, získal za ně Velkou cenu francouzské Akademie. Skutečně jde o dílo životní: autor začal na rukopisu pracovat roku 1918 a definitivní podobu uzavřel roku 1948. Třicet let práce, 800 stran textu...

Henri PourratPrvním českým překladatelem Kašpara z hor byl ve 30. letech 20. století Jan Čep. V devadesátých letech se překládání Pourratových próz ujal člověk nad jiné povolaný: Jiří Reynek. Za překlad Pourratových pohádek Poklady z Auvergne (1994) obdržel J. Reynek tvůrčí odměnu v rámci Jungmannovy ceny. Kašpara z hor v převodu Jiřího Reynka vydalo havlíčkobrodské nakladatelství Literární čajovna Suzanne Renaud v roce 2001 s ilustracemi F. Angeliho. Překladatel znal autorovo dílo již od dětství "Pourratův svět nám otevřela maminka, básnířka z Francie Suzanne Renaud, někdy v čase pohnutých třicátých let," uvedl Jiří Reynek v doslovu k Pokladům z Auvergne, kde také konstatoval, že překládání oblíbeného autora bylo "nesnadnější, než jsem očekával, a nejednou jsem se musel navždy rozloučit s obraty, jež se nejpěkněji mihotaly. Je téměř nemožné nalézt jazyk, který by věrně odrážel ojedinělý jazyk Pourratův, který si beze zbytku osvojil všechny odstíny archaického vyjadřování netknutého venkova jeho mládí." Přesto ale Jiří Reynek odvedl překladatelské dílo, jaké se vyskytuje nadmíru vzácně: jde o překlad vpravdě kongeniální, vcítěný, osobitý, zemitý i básnický, vystihující autorův originální jazyk. Podotkněme, že tento jazyk - jazyk vyprávění par excellence - přímo vybízel k rozhlasovému zpracování.

Dvanáctidílná četba na pokračování přináší upravený první díl knihy: Zámek sedmi bran aneb Kašparova mladá léta. V režii Josefa Červinky účinkuje Jiří Schwarz.

(tur)