12
vychází 11. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Sobota 23. 3. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Jak hieroglyfy promluvily

Největší zásluhu o rozluštění egyptských hieroglyfů je třeba přiznat brilantnímu Francouzovi Jeanu-Francoisovi Champollionovi. Narodil se 23. prosince 1790 v rodině chudého knihkupce. V pěti letech už uměl číst. Když mu bylo jedenáct, vzali ho rodiče k matematikovi Jeanu-Baptistovi Fourierovi, který byl členem Napoleonovy komise pro studium Egypta. Zdá se, že Fourier vzbudil v malém chlapci touhu odhalit tajemství hieroglyfů. V sedmnácti letech ovládal Champollion angličtinu, němčinu a italštinu a navíc hebrejštinu, arabštinu, sanskrt, perštinu a další východní jazyky. Brzy ke svému repertoáru přidal i koptštinu - v přesvědčení, že jazyk křesťanského Egypta by v sobě mohl uchovávat něco ze staré egyptštiny. V Meteoru nahlížíme do knihy Briana M. Fagana Oloupený Nil. V roce 1807 se Champollion rozjel do Paříže. Žil zde ve velké chudobě a měsíce se bez viditelného výsledku obíral Rosettskou deskou. O sedm let později publikoval dva svazky o zeměpisných místních jménech starého Egypta, ve kterých otevřeně prohlásil, že je schopen přečíst démotický nápis na desce. Měl v podstatě pravdu, když věřil, že koptština je nejbližším příbuzným staré egyptštiny. V září objevil kartuši z Abú Simbelu, identifikoval v ní jméno egyptského faraona Ramesse a uvědomil si, že v případě egyptských královských jmen hieroglyfy mohly také vyjadřovat zvukovou hodnotu toho, co zobrazovaly. Tento objev jej tak vzrušil, že vyrazil ze svého malého bytu, vyhledal svého bratra, vykřikl: Mám to! - a ztratil vědomí. V následujících dnech pilně pracoval na slavném listu ohledně abecedy fonetických hieroglyfů, zveřejněném v září 1822, ve kterém oznámil svůj objev. Rozluštění hieroglyfů dalo podnět k serióznímu zkoumání starého Egypta a v pravou chvíli podpořilo potřebu památky uchovávat... Champollion se bohužel toho, aby spatřil plody své práce, už nedožil. Zemřel v Paříži v roce 1832.

(bi)