12
vychází 11. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Čtvrtek 21. 3. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Hudba bratří Haydnů

Johann Michael Haydn, méně známý komponista 18. století, které bylo věkem dozrání nového hudebního slohu - klasicismu, byl bratrem proslulého papá Haydna, celým jménem Franze Josepha. Tomuto historickému faktu odpovídá i výběr z jejich skladeb, které naplní čtvrteční hudební půlhodinku před jedenáctou - Koncert pro trubku a orchestr Es dur Hob VIIe/1 Josepha Haydna je samozřejmě mnohem proslulejší než podobná díla bratrova, nepočítaje v to jeho Nokturno, které uslyšíte, avšak je dlužno poznamenat, že v době vzniku díla nikterak slavně neznělo. Skladatel ho napsal na přání vynálezce záklopkové trubky a tento nepodařený nástroj, ač byl schopen tónů, které přirozená trubka nemohla rozeznít, měl potíže zejména s jejich kvalitou; teprve vynález ventilů dal koncertu náležitý lesk a pozdější slávu. V nedávné době se stal také příležitostí pro norského trumpetistu Ole Edvarda Antonsena, narozeného roku 1962 v Hamaru v Oslo. Trumpety se chopil ve svých pěti letech a od deseti let se stal žákem vynikajícího učitele, profesora státní hudební akademie v Oslo Harryho Kvebaeka. V roce 1982 se stal členem Filharmonie v Oslo, v devadesátém roce nastupil dráhu volného sólisty a účinkuje nejen v oblasti vážné hudby, ale i v dalších žánrech - popu, rocku a jazzu. Kromě rodného Norska vystupuje Antonsen s mnoha mezinárodně proslulými orchestry - románského Švýcarska, Lipskými a Pražskými symfoniky, Královským švédským, Anglickým a Skotským komorním orchestrem a dalšími. Vedlé sólových recitálů vystupuje s mnoha seskupeními dechových orchestrů a k tomu patří i účinkování s věhlasnými dirigenty. V dnešní nahrávce koncertuje Ole Edvard Antonsen s Anglickým komorním orchestrem pod taktovkou Jeffreyho Tatea.

RAFAEL BROM