12
vychází 11. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 20. 3. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z úvodního slova prof. Königové k semináři z kreativity vyjímáme: Nápady nám nepadají hotové do klína. Většina z nich vzniká pomalu a dlouho, potřebují čas, aby dozrály, a nedají se vynutit. Dá se jim však napomoci: samozřejmě přemýšlením, ale inspirativní jsou i rozhovory s tvůrčími lidmi a literatura... Chci-li pracovat na sobě, chytnout druhý dech, je dobré si uvědomit, kde jsou mé silné stránky. Někdy stačí intuitivně vyjít vstříc nějaké zálibě. Nebo zcela naopak se zaměřit na to, o čem nic nevím, ale zajímá mě to. I to může být silnou inspirací, chci se co nejvíc o dané problematice dovědět... Člověk se musí naučit překonat staré křivdy, aby mohl začít znovu. Někteří lidé prostě nechtějí zapomenout na křivdu, která se jim stala před lety. Utápějí se v sebelítosti a blokují si šance, které mají v současnosti. Pozitivní pohled na svět je předpokladem pro šťastný život.

Domácí cvičení: Napište stručně, zda a jak jste ve svém životě začínali znovu.

(df)