12
vychází 11. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pondělí 18. 3. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Jupiter a Quattro

Smyčcové Kvarteto Jupiter je soubor, který dospěl ke konečné sestavě celkem nedávno, přestože koncertuje již od roku 1990. Má za sebou českou klasickou školu - na AMU pečoval o jejich zrání Antonín Kohout, poté absolvovali interpretační kurzy pod vedením členů kvarteta Albana Berga, Bartókova kvarteta a Kvarteta hl. města Prahy. K nahrávce komorních skladeb členů skladatelské tvůrčí skupiny Quattro se v pražském studiu Domovina sešli pod hlavičkou Kvarteta Jupiter Veronika Jarušková a Filip Himmer - housle, violistka Věra Binarová a violoncellista Jiří Příhoda - u prvních houslí zasedá od roku 2001 David Daniel. Fišerův jediný kvartet z roku 1984 věnovaný Talichovu kvartetu a premiérovaný téhož roku na Pražském jaru je jednovětý, druhé dílo Smyčcový kvartet č. 4 obdařila jeho autorka Sylvie Bodorové hebrejským slovem Šofarot, což je množné číslo od slova šofar označujícího rituální židovský nástroj ve tvaru beraního rohu, který dodnes zaznívá v synagogách při největších svátcích. Tři věty kvartetu nesou označení základních způsobů hry na šofar. Třetím členem skladatelské tvůrčí skupiny Quattro je Otmar Mácha, jeho druhý kvartet z roku 1982 měl premiéru v červnu následujícího roku v baletním zpracování Pavla Šmoka a v provedení Smetanova kvarteta, pro které Mácha své třívěté dílo napsal. Máchova intonační východiska se i v tomto díle opírají o folklor rodné severní Moravy. Z podobných premis - tentokráte ale z českého folkloru, vychází ve své tvorbě poslední autor ze skupiny Quattro Zdeněk Lukáš. Svůj čtvrtý smyčcový kvartet s opusovým číslem 213 z roku 1987 rozvrhl do čtyř bezejmenných vět, označených pouze pořadovými čísly.

(rfb)