10
vychází 25. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 6. 3. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.30 hodin

Láska a svádění ve skladbách Orlanda di Lasso

Orlando di Lasso, skladatel pozdní renesance, jeden z frankoflámských mistrů, bývá spojován hlavně s chrámovou vokální polyfonií. Jenže on - na rozdíl od Palestriny a Victorii - vytvořil také ohromnou spoustu světských skladeb. Právě ty nastudoval a natočil Rinaldo Alessandrini s ansámblem Concerto Italiano. Během 16. století se rozšířily po celé Itálii, vydávané sbírky měly v názvu jak madrigaly, tak villanelly, chansony, moteta, moresky a obecně jiné zpěvy. Přitom oblíbené skladby se znovu přepracovávaly, různě parodovaly (nikoli zesměšňovaly, ale přebíraly se zčásti nebo celé, třeba s jiným textem). Texty se zaměřovaly na milostné motivy platonické i vulgární, často komické, se spoustou metafor, dvojsmyslů a narážek, obsahovaly přísloví, zvukomalebné výrazy a vycházely z deklamace. Jednou z nejznámějších Lassových skladeb je Matona mia cara. Špatnou italštinou zpívá cizinec dámě pod oknem a činí jí návrhy všeho druhu. V jiné skladbě se zpívá: Pokud bych tě směl vidět aspoň jednou za den, byl bych šťasten celou noc, moje krásná jarní květino!

JANA SLIMÁČKOVÁ