10
vychází 25. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 5. 3. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Staří Římané turisty v Egyptě

Zdá se, že zájem Římanů o starý Egypt pramenil z čiré intelektuální zvídavosti; přitahovala je civilizace, o níž se domnívali, že je nejstarší na světě. Zatímco někteří prominentní Římané, například císař Hadrián, nakupovali egyptské starožitnosti pro své zahrady, ozdobené už řeckými sochami, a vykradači hrobů pokračovali v Thébách nikým nerušeni ve své činnosti, mnoho římských turistů doufalo v to, co zapsal návštěvník z Alexandrie na stěnu chrámu na Fílai: Každý, kdo se modlí k bohyni Eset na Fílai, bude šťastný, bohatý a bude dlouho živ. V Meteoru nahlížíme do knihy Briana M. Fagana Oloupený Nil. Vykrádači hrobů, turisté a archeologové v Egyptě, která vyšla v edici Kolumbus nakladatelství Mladá fronta. V prvním pokračování sledujeme řeckého zeměpisce Strabona, který doprovázel v roce 254 př. Kr. římského prefekta Aelia Galla na jeho cestě do Horního Egypta. Stabonova "Geografie" je obrovským souhrnem faktů o světě římského impéria. Egypt zabírá v jeho 17 svazcích hodně místa. Jde většinou o popis geografický, katalog měst a zdrojů. V Memfidě navštívil Strabon Serapeum. Můžete také spatřit v chrámu Serapidově místo tak plné písku, že vítr vrší písek na kupy, z nichž vyčnívá řada sfing, některé z nich téměř zcela pohřbené v písku, jiné jen částečně zasypané. Téměř o dva tisíce let později francouzský archeolog Auguste Mariette na základě Strabonova popisu Serapeum znovu objevil.

(bi)