10
vychází 25. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pondělí 4. 3. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.30 hodin

Dirigentská legenda

Neuvěřitelnou devadesátku oslavil německý dirigent Günther Wand. A oslavil ji s taktovkou v ruce! Není to samozřejmě v historii poprvé. Třeba legendární osobnost poválečné slovenské národní hudby Ľudovít Rajter! Ten rovněž dirigoval až do své smrti. A rovněž se dožil devadesátky! U Günthera Wanda však jde o situaci ještě specifičtější. Pověstná německá dirigentská škola dvacátého století vytváří zvláštní a významnou kapitolu této umělecké oblasti. Stačí vzpomenout na jména Furtwängler, Klemperer, Böhm, Jochum, Karajan... Co jméno, to mimořádná osobnost. V současné době může vznikat dojem, že poněkud ubývá osobností, jež by v budoucnu rozvíjely tuto slavnou německou tradici. Ač dnes národnosti hrají zcela vedlejší roli, je docela zajímavé, že v Mnichově šéfují Američané, ve Vídni nastupuje Japonec a snad pouze v Berlíně vyrůstá osobnost, v níž je očekáván pokračovatel slavné německé dirigentské školy - Christian Thielemann. Německá hudební veřejnost miluje Günthera Wanda. V Hamburku se chlubí, že věnoval velkou část svého života tamnímu Symfonickému orchestru Severoněmeckého rozhlasu. Wandova životní dráha je rozmanitá a bohatá - co do intenzity se nikterak neliší od jeho slavných kolegů. Avšak většinou se pohyboval jakoby v jejich stínu. O to více září dnes. Připomeneme si jej ve dvou velkých pondělních večerních koncertech. U obou jde o záznam koncertů z roku 2001. Ten první se uskutečnil hned v lednu 2001 v Berlíně. Tam Günther Wand dirigoval s obdivuhodnou vitalitou slavné Berlínské filharmoniky - na pořadu byla kolosální Brucknerova Osmá symfonie. Právě tvorba pozdního rakouského romantika patřila k největším doménám Günthera Wanda. Proto na pořadu dalšího koncertu bude Brucknerova Devátá symfonie. Ta zůstala nedokončená - není proto náhodné, že dramaturgie jednoho z loňských koncertů již zmíněného Symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu k ní zařadila "Nedokončenou" symfonii Franze Schuberta. Obě díla uslyšíme ve stejnou dobu za týden.

(bví)