10
vychází 25. 2. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Moře smutku za tvým psem

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 10. března, vždy 18.30

Spisovatel, nakladatel a cestovatel Martin Vopěnka (narozen v roce 1963) vystudoval Jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu Univerzity Karlovy. Nějaký čas pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a od roku 1990 se již výhradně věnuje své největší zálibě - knihám, jak ve svém nakladatelství Práh, tak i těm, které sám píše.

Literární tvorba Martina Vopěnky se vyvíjí zhruba ve dvou směrech. Blízký vztah k přírodě a k horám, zejména v souvislosti s filozofickými úvahami, jsou patrné z knih Kameny z hor (Mladá fronta, 1989), Balada o sestupu (Rozmluvy, 1992), Pohádky Větrných hor (Knižní klub, 1998), Antarktida na prahu konce (Práh, 2000). Hravost a experimenátorství uplatnil Martin Vopěnka v knize Laska po SMS (Práh, 2001). Vypráví v ní klasický milostný příběh psaný formou zpráv SMS.

Snaha hluboko sestoupit do hlubin vlastních literárních postav, pochopit jejich prožitky a to, co je utváří, charakteristická pro druhou významnou linii jeho tvorby, je zřejmá již v jeho nejrozsáhlejším díle Hotel uprostřed života (Knižní klub, Lidové noviny, 1999) a v románu Konec zákona - drastické zprávě o konci morálních zábran. A postřehneme ji nepochybně i v komorním příběhu dvou lidí vyprávěném v novele Moře smutku za tvým psem. Novela zaznamenává jejich sbližování, nedorozumění i míjení.

(jv)