8
vychází 11. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 20. 2. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky Mgr. Květy Svobodové vyjímáme: Literát a překladatel Pavel Eisner, znalec mozartovské literatury, napsal: "Kdo má vztah k hudbě, kdo věří v poslání hudby mezi lidmi, bude Kouzelnou flétnu milovat pro její orfeovský motiv. Čaromocných rohů, bubnů, rolniček, citer, fagotů bylo v kouzelných operách víc než dost, ale byly to jen divadelní rekvizity a žádná z těch oper nepřežila, nejsouc hodna, aby přežila; jen Kouzelná flétna je apotheosou hudby, jež krotí divou zvěř, krotí i běsy v lidské podobě a mění je v roztančené děti. Nesmírný množitel hudební krásy Mozart zbudoval těsně před svým odchodem velkolepý pomník zlidšťující čaromoci hudby ..."

Kontrolní otázka k tématu: V druhém desetiletí 19. století působil jako hudební ředitel a kapelník Stavovského divadla v Praze skladatel, plným právem označovaný za nejdůležitějšího operního tvůrce mezi Mozartem a Wagnerem. Ve svém nejznámějším operním díle se zabývá pověstí, situovanou do Čech. Určete dílo, jeho přínos světové operní tvorbě.

(df)