8
vychází 11. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 19. 2. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Dr. Emil Holub, cestovatel africký

Právě sto let nás dělí od smrti známého cestovatele. Putovat po cizích krajích byla touha Emila Holuba od dětství a přitom měl vždy rád přírodu. A tak si vzal za svůj úkol propagovat Afriku, protože v tehdejším Rakousku a Uhersku neexistoval žádný badatel, který by se vážněji zabýval tímto kontinentem. Dr. Holub tam také chtěl nasměrovat české vystěhovalectví, což bylo ovšem trochu romantické snění, připomíná v Meteoru dr. Vincent Streit. Stát se cestovatelem, a to zvláště po Africe, byl pro Středoevropana nesnadný cíl. Tehdy tento kontinent objevovali především lidé z velkých zemí, které již měly zkušenosti s objevnými cestami anebo s koloniálními zájmy. Nenaplněným Holubovým životním cílem bylo například muzeum Afriky v Praze a pochopitelně také zmapování nových míst Afriky. Což se ovšem už nemohlo uskutečnit, protože v podstatě přišel do Afriky po hlavním boomu cestovatelství, kdy Livingston, Stanley a další poznali Afriku a zmapovali ji. Zdá se, že jediným přínosem v tomto směru byla Holubova cesta po území kmene Mašukulumbů, kde výprava 2. srpna 1866 ztroskotala, byla přepadena a nakonec musela uprchnout. Holub byl donucen změnit koncepci své cesty, protože původně zamýšlel projít Afrikou od jihu až k severu. Tento unikátní cestovní výkon byl uskutečněn až o mnoho později, například jedním, kdo tuto trasu překonal, byl dr. Jiří Baum, který se sochařem Fojtem projel tuto část Afriky za osm měsíců s vozem značky Tatra. Přesto můžeme říci, že Holub své sny uskutečnil, jedenáct let v Africe pobýval, dokonale ji poznal a získal si tam velké uznání jako lékař, přírodovědec i člověk. Byl v kontaktu s četnými jihoafrickými muzei, kterým věnoval i sběry pocházející z Rakouska. Takže některé naše zkameněliny a nerosty se dostaly do Jižní Afriky díky Holubovi.

(bi)