7
vychází 4. 2. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 13. 2. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 17.00 hodin

Evropa 2003 - Devatero knih mistra Kornela

EvropaUž jednou v našem evropském cyklu zaznělo jméno významného českého humanisty Viktorina Kornela ze Všehrd, který se zapsal do kulturních dějin naší země pozoruhodným dílem nazvaným O práviech, o sudiech i o dskách zemských knihy devatery. Tato kniha dokladuje autorovo vnímání a interpretaci práva, které má zabezpečovat rovnou příležitost člověka před zákonem bez ohledu na jeho stavovskou příslušnost, jeho majetek, jeho predikát či titul. Zvolil jsem životní osudy jako výchozí téma dnešní rozpravy - tentokrát s docentem Jiřím Bílým - proto, že mi souzní s naší dobou. Že staví nad účelové důstojenství mravní postoj člověka, který by měl vymezovat jeho jednání. Viktorin Kornel ze Všehrd neumí prodat svůj charakter za šlechtický predikát, za místopísařskou prebendu, a tak se dostává do konfliktu s mocnými té doby - se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu - nejvyšším purkrabím, ale také s tehdejším českým králem Vladislavem Jagellonským. Mistr Kornel nejen že musí opustit svůj úřad, ale ocitá se ve vězení, je v trvalém tlaku, který směřuje k tomu, aby své zásadní právní dílo koncipoval tak, jak to vyžaduje doba, nikoliv jak to odpovídá etickému základu zákona. Viktorin Kornel ze Všehrd, který se narodil někdy kolem roku 1460 v Chrudimi, umírá 21. září 1520 jako jedna z mnoha obětí morové epidemie.

Otázky posluchačské soutěže:

1. Kteří králové se vystřídali na českém trůnu za dobu života Viktorina Kornela ze Všehrd?
2. Vzpomenete si alespoň na tři osobnosti, které spoluvytvářely ono pozoruhodné mnoho-národní klima Prahy v prvních desetiletích 20. století?

Uzávěrka soutěže je 10. 3. Odpovědi posílejte na adresu - ČRo 3 - Vltava - EVROPA 2003, Vinohradská 12, Praha 2. Autoři tří nejzajímavějších odpovědí obdrží novinku z produkce nakladatelství LIBRI.

JAN TŮMA