6
vychází 28. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Neděle 10. 2. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.00 hodin

Šém aneb Duše města podle Rohana

O zlaté éře pražské německé literatury z počátku 20. století a následujícím období masarykovské republiky napsal filozof David Flusser, že byla velmi důležitá pro duchovní utváření Evropy. Ale protože je "minulost součástí přítomnosti a připravuje půdu budoucnosti", neměla by být připomínána pouze díla nejvýznamnějších představitelů této éry: Franze Kafky, Maxe Broda, Johannesa Urzidila a dalších, nýbrž i autorů na ně navazujících. Poslední pražskou německy píšící autorkou bývá nazývána Lenka Reinerová. Dalším z autorů, který si uchoval německý jazyk jako vlastní výrazový prostředek, je spisovatel a publicista Bedřich Rohan (nar. 1920 v Ústí nad Labem), žijící od roku 1969 trvale v Anglii. Pro Rohanovo dílo jsou charakteristické tři úhelné kameny, určující témata jeho tvorby: židovství, příslušnost k německé minoritě a dějinné události, jež ho podvakrát přivedly k emigraci. Českému čtenáři se Bedřich Rohan představil dvěma memoárovými knihami. První z nich, vydaná pod názvem Kafka bydlel za rohem (1997), je knihou reminiscencí na Prahu dvacátých a třicátých let, druhá - Ústecký šoulet (2001) - ohlédnutím za mládím, prožitým v českém pohraničí, sužovaném hrozbou nastupujícícho fašismu. Kromě těchto dvou vzpomínkových knih vydal v roce 1989 v Herderově nakladatelství soubor próz Kde Marx vynalezl revoluci s podtitulem Londýn v prožitcích slavných Němců a ve švýcarské edici Laterna Magica dvě obrazové publikace Praha a Londýn, doplněné komentářem o historii a současnosti obou měst. Bedřich Rohan dlouhá léta spolupracoval s londýnskou BBC a německou rozhlasovou stanicí v Baden Badenu, pro niž napsal pořady o Karlu Hynku Máchovi, Boženě Němcové, Oscaru Wildovi, Mechtildě Lichnowské, Sidonii Nádherné a dalších. Zaslouží si, aby byla připomenuta jeho péče o odkaz Sidonie Nádherné, jejíž ostatky byly za jeho přispění převezeny z anglického Denhamu do Vrchotových Janovic.

Pro rozhlasové Schůzky s literaturou připravila Marie Valtrová z díla Bedřicha Rohana jeho vzpomínky na Prahu dvacátých a třicátých let.

(alt)