6
vychází 28. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Čtvrtek 7. 2. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Barokní toulky

A. VivaldiPro svůj únorový Koncert se jeho dramaturg a průvodce prof. Ilja Hurník rozhodl zavítat do oblastí, jež jsou zvláště v posledních letech doménou specializovaných souborů. Zařazování jejich skladeb do běžných koncertů vedle velkých partitur romantismu často vede k bouřlivým diskusím. Snad dnešní Koncert přispěje k názorům, jež poukazují na nesmyslnost těchto půtek. Pravda, zásady, jež byly usilovným studiem interpretů objeveny, dokazují, proč má být tento repertoár hrán - a to nejen z historického hlediska - stylově. Je to v zájmu nejen historické správnosti, ale i posluchačů, neboť partitury takto prováděné září nebývalým jasem! Ona stylovost nespočívá pouze v užití autentických instrumentů, ale skutečně ve vlastním způsobu hry či zpěvu. Dnes se dokonce stále častěji setkáváme s tím, že nově formulované zásady tzv. autentické interpretace bývají uplatňovány prostřednictvím nástrojů novodobých. Nemůže překvapovat, že leckdo považuje tento "kompromis", který je vlastně jakousi syntézou, za ideál. V Koncertu Ilji Hurníka budeme mít tentokráte možnost poznávat interpretační názory prostřednictvím snímků velmi různorodých. Tak například můžeme zavzpomínat na jednoho z prvních protagonistů poučené interpretace baroka u nás - Milana Munclingera (C. Ph. E. Bach). Vivaldiho koncerty pro neobvyklé instrumenty pak můžeme slyšet jak na autentické, tak i na novodobé instrumenty. A pořad jistě završí známá Koncertantní symfonie Jana Huga Václava Voříška.

(bví)