6
vychází 28. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 5. 2. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Jak je nebezpečný cholesterol?

Domnívám se, že obavy z cholesterolu se někdy trochu přehánějí, stejně jako bezcholesterolové diety. Organismus si sám vyrábí cholesterol, protože je velmi nezbytnou, důležitou součástí celistvosti buněk, konstatuje v Meteoru prof. RNDr. Václav Pačes, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. - Při studiu genomu, souhrnu všech genů člověka byly už nalezeny geny, které jsou zodpovědné za syntézu cholesterolu a za řízení této syntézy, tedy zda ho bude v organismu mnoho nebo málo. Podle mého názoru cholesterol, který se hromadí v orgánech člověka, je jenom z malé části cholesterol, který přijímáme potravou, většinou je to právě cholesterol, který si dělá samo tělo. Jak pak zabránit tomu, aby si ho organismus člověka nedělal příliš mnoho, nebo aby nebyl tam, kde by být neměl? Ukazuje se, že kromě syntézy cholesterolu je velmi důležité to, jak je v těle transportován, jak je z buněk vylučován, jaký je jeho osud v těle, zda je vylučován do jater a potom z jater dál až do střeva a pak už ven. Vědcům se nyní podařilo objevit transportní geny pro cholesterol, jakýsi autopark buňky. V něm byly nalezeny domény, které jsou uchovávány v průběhu evoluce a jsou stejné u psa, u myši, u krysy a u dalších živočichů a dokonce u některých bezobratlých...

(bi)