6
vychází 28. 1. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Glosy a maximy Zeno Kaprála

Český rozhlas 3 - Vltava, 10. února 10.00 hodin

"Zabývat se básní neslibuje profit jako obchodní činnost, neukojí chtíč jako prostopášnost, nepřidá zbožnosti jako pobyt v kostele. Ale nastoluje kázeň, smysl pro pořádek," tak zní jedna z maxim Zena Kaprála. - Maxima je kratší prozaický útvar, lapidárně vyjádřená úvaha, inspirující se jednáním nebo psychikou lidí. Velkého rozkvětu dosáhl žánr maxim ve francouzské tzv. preciózní literatuře 17. století, kdy byl v literárních salonech považován za zábavnou hru.

Současný tvůrce maxim, brněnský básník Zeno Kaprál oslavil loni v říjnu 60. narozeniny. I to je jakýsi - jubilejní - důvod věnovat pozornost básníkovu životu a tvorbě. Tím podstatnějším důvodem však je fakt, že olomoucké nakladatelství Votobia právě vydalo jeho soubor Glosy a maximy a brněnské nakladatelství Vetus Via chystá k vydání sbírku nových veršů.

Zeno Kaprál a Viola Fischerová na schodech hradu BítovZeno Kaprál se narodil 10. října 1941 v Brně. Absolvoval pedagogický institut v Karlových Varech a psal texty pro avantgardní divadelní soubor Kapsa. Od roku 1966 pracoval dlouhá léta v brněnské pojišťovně. Nyní je tajemníkem Obce moravskoslezských spisovatelů. V šedesátých letech patřil do kroužku tzv. brněnské bohémy, v němž prošel obdobím adorace básníka, tzv. demiurga Jana Nováka, jak o tom píše Pavel Řezníček v knize Hvězdy kvelbu. Poezii publikuje Zeno Kaprál od roku 1957, knižně debutoval v roce 1962 básnickou sbírku Ploty. Koncem osmdesátých let vydal samizdatem celý konvolut drobných knížek, oficiálně začal publikovat opět v roce 1992. Ukázky z Kaprálovy tvorby veršem i prózou uslyšíte v pořadu Panoráma poezie, v němž nebude chybět ani rozhovor s autorem.

(ab)