5
vychází 21. 1. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Josef Ehrlich: Šabat

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 30. ledna

Izraelský autor Josef Ehrlich (1908-1987) se narodil v zámožné židovské rodině ve Wolbromi v Polsku, kde také vyrůstal. Absolvoval vyšší technickou školu v Katovicích a v roce 1933 odešel do tehdy britské Palestiny. V nové vlasti pracoval hlavně v zemědělství a ve stavebnictví, protože se snažil zůstat ve styku s lidovými vrstvami. Později zastával místo úředníka. Josef Ehrlich psal v jazyce jidiš, v Izraeli se však jeho knihy šířily především v hebrejských překladech. Jeho Šabat, přeložený i do dalších jazyků, vznikl po druhé světové válce jako svérázný pomník obětem holocaustu. Josef Ehrlich v něm podává věrné svědectví o průběhu šabatu v tradiční židovské komunitě na jihu Polska. Nejedná se o etnografickou studii či o záznam náboženských předpisů, nýbrž o originálně pojaté líčení, jehož autor se zaujetím a spontaneitou lidového umělce zachycuje plynulý průběh tohoto svátku. Šabat se skládá jak z náboženských úkonů, tak z drobných činností a postupů, jejichž náboženský rozměr není vždy na první pohled zřejmý, ale které tvoří nezbytný protějšek oněch úkonů. Svět mužů na straně jedné a svět žen a dětí na straně druhé, světy tak rozdílné se setkávají, aby smysl šabatu došel naplnění.

Knihu Šabat z hebrejštiny přeložila Andrea Braunová. Dvanáctidílnou četbu na pokračování připravila Sabina Langerová. V režii Ivana Chrze účinkují Jiří Ornest a Daniela Kolářová.

(abc)