4
vychází 14. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Neděle 27. 1. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.18 hodin

Alfred Brendel na Pražském jaru 1971 podruhé

Rakouský klavírní virtuos žijící v Londýně se dožil 5. ledna 2001 70. narozenin a oslavy se staly mimořádnou příležitostí pro pořadatele Salcburských slavnostních her, kteří Alfreda Brendela přizvali k vystoupení s Vídeňskými filharmoniky. Pět koncertů, jimiž přispěli k programu, se stalo nejen vrcholem festivalu, ale i poctou umělci, jaké se nedostalo žádné z kultovních hvězd, které se zapsaly do 80leté historie festivalu. Brendel je umělcem, jehož se negativní význam slova "star" rozhodně netýká. V současném hudebním průmyslu je naopak zjevem netypickým, neboť jeho stálé místo v pantheonu velkých interpretů je založeno na nadčasových hodnotách. Hudba není pro Brendela prostředkem k dosažení cíle, nýbrž předmětem dlouholeté snahy k pochopení její podstaty. Jeho hra vzbuzuje obdiv k perfektnímu citu pro vystižení každičké nuance a barevnosti tónů a stále odhaluje něco z procesu tvoření, přičemž si s léty udržuje neutuchající důslednost a disciplínu. Brendel je rovněž umělcem rozsáhlého intelektu, jenž mu napomáhá přesně a jasně vystihnout každou skladbu jeho repertoáru. Přesto nebo právě proto se jeho koncerty vymykají ze stabilní interpretační koncepce a tato odlišnost dává poznat i klavíristovy hluboké znalosti. Uložil je do řady esejí pro odborné deníky, které byly po názvem Hudební myšlenky a úvahy vydány v roce 1976, napsal studii o rytmice Mozartova Klavírního koncertu d moll K 466 a vydal rukopisnou kolekci Beethovenových klavírních sonát. Alfred Brendel je právě tím typem interpretů, kteří jsou stálicemi Salcburských slavnostních her a kteří vytvářejí jeho image jako výlučného hudebního festivalu. V Salcburku debutoval v roce 1960, po roce 1970, kdy přesídlil do Londýna, tam byl na celé desetiletí již vzácným hostem - jakož i na Pražském jaru roku 1971.

(rfb)