4
vychází 14. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 25. 1. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Španělské reflexe

ŠpanělskoČarokrásná země na jihozápadním cípu Evropy byla odedávna cílem migrujícího obyvatelstva, ať už to byli příslušníci starověkých národů, nebo dnešní turisté. Zajímají se o ni také kytaristé a další hudebníci - David Russell si vyhlédl skladby španělských autorů 19. století a Jordi Saval šel až k prvním písemným památkám. Vytvořil soubor nahrávek, které spojuje starobylá kompoziční praktika, již Italové nazvali ostinato. Pozoruhodné je, že italský název byl převzatý z latinského slova obstinatus, tedy tvrdošíjný. Využití opakovaného melodického schématu v hlubokém rejstříku jako základu pro kontrapunktické zpracování jedním nebo více hlasy ve vyšším rejstříku je jednou z nejstarších forem evropské instrumentální hudby. Tento způsob pochází s největší pravděpodobností z improvizace. Při provozování čistě instrumentální hudby bez spojení s tancem se ostinato stalo výtečným základem pro improvizaci v celé Evropě - v průběhu věků překročilo regionální hranice a stalo se kosmopolitní. Tak jako velká část evropské hudby středověku a rané renesance nebyla ani tato tradice zaznamenána, nicméně některé basové formule se příležitostně jako strukturální elementy uplatnily v zápisu polyfonních písní. Kromě toho nalézáme zmínky o využití ostinata již v prvních tištěných návodech hry na varhany, zobcové flétny, gamby, loutny nebo vihuely. Obzvláště kosmopolitním příkladem takové umělecky zpracované publikace je traktát vydaný roku 1553 v Římě skladatele Diega Ortize původem z Toleda. Jeho současníky byly třeba Antonio Valenti, Salomone Rossi a po nich přišli další.

(rfb)