4
vychází 14. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Čtvrtek 24. 1. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Průvodce latinskou liturgií

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. - Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum... a tak bychom mohli pokračovat v citování latinského libreta ještě hodně dlouho. Otázkou ovšem je, kdo bude jeho obsahu rozumět. S latinskou mší se v našich kostelích příliš často nesetkáme, její tradici nejčastěji zachovávají některá řeholní společenství ve větších městech (např. jezuité). Návštěvníky zmíněných bohoslužeb jsou ponejvíce "latiníci" z řad střední a starší generace nebo cizinci. Většina těchto latinských textů se však do širšího posluchačského povědomí přece jen dostane, a to ve své zhudebnělé podobě. V dnešní Akademii se pokusíme přiblížit vám jednu z nich - mši za zemřelé neboli requiem. Libreto zdaleka není tak smutné, jak by se z názvu mohlo zdát. Mluví se v něm o víře v Boží lásku a v život věčný, kde se s těmi, které jsme měli rádi, opět shledáme. Requiem bylo v průběhu staletí zhudebněno nesčíslněkrát. My si tentokrát poslechneme jedno z nejméně známých děl německého barokního skladatele Johanna Kaspara Kerlla. Jeho requiem zaznělo na závěr koncertu, který se konal v září roku 2000 v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích v rámci festivalu Uprostřed Evropy. Kromě Kerllovy kompozice se na programu objevily i další skladby, které na vysoké úrovni přednesl německý soubor Hassler Consort. Tento koncert byl zároveň dalším potvrzením toho, že mimořádné kulturní události se konají i v menších městech, působí-li v nich podnikaví pořadatelé. Všechny snímky dnes uslyšíme v rozhlasové premiéře.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ