4
vychází 14. 1. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 22. 1. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Beethovenův pražský platan

V Meteoru nahlížíme do knihy Marie Hruškové Památné stromy. Na Velkopřevorském náměstí vysoko nad zahradní zdí paláce maltézských rytířů je vidět rozložitá koruna nejmohutnějšího pražského platanu. Možná proto pověst vypravuje, že byl vysazen už ve 12. století při příchodu maltézských rytířů do Prahy. Stalo se tak však nejdříve při barokní přestavbě paláce v letech 1725-1727 a ještě musel být mladý strom dovezen tehdy do Prahy jako zvláštnost. A zvláštností je i to, že má jako jediný památný strom v Praze jméno po významném návštěvníkovi. Vypravuje se o něm, že pod ním rád sedával tehdy šestadvacetiletý Ludwig van Beethoven za několikatýdenního pobytu v Praze roku 1796. Bydlel nedaleko v hostinci U Zlatého jednorožce a měl dovoleno chodit do palácové zahrady. Koncerty mladého klavíristy měly úspěch, dařilo se mu komponování a byl oblíbený i jako učitel hudby. A - zamilovaný. Okouzlila ho půvabná devatenáctiletá komtesa Josefina Claryová, nevěsta hraběte Kristiana Clam-Gallase, za kterého se o rok později provdala. Možná že právě pod platanem o ní Beethoven snil, představoval si ji skloněnou nad mandolínou, na kterou ráda hrávala, nebo vzpomínal na hodiny klavíru... Možná pod větvemi velkého stromu v duchu zaslechl první tóny variací pro mandolínu a klavír, které komponoval právě pro ni... To by mohlo prozradit jen šumění listí vysoko ve větvích platanu.

(bi)