1
vyšlo 27. 12. 2001

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


FONOGRAM

V dnešním dokončení našeho seriálu věnovaného gramodeskám s reklamními texty nebo popěvky se podíváme i do let čtyřicátých a výjimečně i pozdějších, kdy nahrávky tohoto typu již začínaly nabývat spíše výchovně-osvětových forem.

Síla reklamy (III)

Pražská firma GORA, vyrábějící kdysi velice populární cigaretové dutinky Abadie, využila premiéry operety Nezapomeň v pražském Švandově divadle (26. 6. 1935) a nechala mezi návštěvníky divadla rozdávat papírové gramodesky o průměru 20 cm s nahrávkou směsí šlágrů z této operety na jedné straně, zatímco na druhou, nenahranou stranu této obrázkové desky (a také na její papírový obal), umístila logo své firmy a text: "Nezapomeň, že kvalitní dutinky a papírky jsou Abadie." Přednosti dutinek této značky pojednala o rok později ještě gramodeska značky Ultraphon s dvěma různými nahrávkami písně Járy Beneše Abadie-fox: Karel Hruška za doprovodu piana její text pojal jako kuplet, zatímco na druhé straně ji zpívá svým obvyklým stylem Oldřich Kovář za doprovodu orchestru R. A. Dvorského.

Koncern Melantrich, vlastnící gramofonovou firmu Esta, nechal ve čtyřicátých letech na gramodesku této značky natočit v podání orchestru Bobka Bryena se zpěvem sester Skovajsových a O. Horského písničku Přítel z papíru. Posluchač se z této desky dozvěděl, že rubrika ...Malý oznamovatel Českého slova sloužit chce dnes a zítra znova - co pro vás udělá, nevíte: pracuje, když spíte. Když volného času mnoho nazbyt není, obstará důvěrné seznámení - chce-li se dívka bohatě vdát, stačí dát inzerát. Obstarat práci je mu legrací, chuť do života každému vrací - všechno, co kvete, lehce vám prodá, všechno, co žádáte, dodá...

Podívejme se teď, kterak pojaly v této době propagaci svých výrobků a služeb některé průmyslové podniky. Například firma Avion sice použila při natáčení své propagační desky služeb věhlasné reklamní poradny ing. J. Solaře, nicméně výsledek byl dost fádní. Orchestr Karla Vacka se sborem totiž přednesl oslavný Pochod továrny, který kvality firmy Avion popisoval způsobem dost neinvenčním a značně škobrtavými rýmy: Zas letí světla v dáli, kde práce ruch a shon, zas kdekdo svorně chválí jméno zvučné jak zvon. Z vás, kdo je poznal, každý v ráz důvěru svou dá mu navždy, z nás každý denně chválí - výrobky Avion. O jaké výrobky vlastně mělo jít, se posluchač ovšem nedozvěděl.

Poněkud přitažlivěji pojednala svoji reklamní gramodesku firma Karel Šípek, velkoobchod technickými potřebami. Při nákupu svým věrným zákazníkům věnovala desku s nahrávkou tanga Romance růží a Technickou polkou na druhé straně: Slyšte mé dnes vývody - pro svůj závod výhody zcela jistě najdete, k Šípkovi když zajdete. Každý ví, kdo Šípek je - každý zná dnes jediné heslo tempa, práce, lomozu: Šípek - služba provozu...

Veskrze technicky se k propagaci svých motocyklů postavila firma JAWA. Anonymní mužský hlas na reklamní desce této firmy - natočené ve 30. letech u příležitosti konání některého z brněnských veletrhů - monotónním hlasem uvádí výčet různých přístrojů, které má továrna k dispozici, a zdokonalení, jež lze najít na nových, a přesto levnějších modelech motocyklů (...neobyčejně mohutné žebrování motorů a hlav, primérní řetězový převod v olejové lázni, zvýšené pohodlí i pro jezdce mimořádně velkých postav...).

Gramodesky značky Supraphon sice obecně vybočují z rámce našeho seriálu, poslední výše zmiňovaná reklamní gramodeska nám ale může posloužit pro časový skok do padesátých let, kdy si u národního podniku Supraphon objednal další n. p. Mototechna reklamní gramodesku, která zákaznictvu přibližovala krásu a praktičnost skútrů a mopedů naopak velice poetickým způsobem. Na text B. Gregora nazpívala na jednu stranu této desky písničku Skútr si zpívá svým typickým způsobem Judita Čeřovská (...kde vody pramení, vítr usíná, všude zaznívá píseň líbezná, každý jméno mé tak dobře zná - skútr jsem já...), zatímco Rudolf Cortéz na druhé straně desky přednesl foxtrot Vlaštovky a mopedy (...to je láska má, do jednoho objetí patří - jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den - nejlíp je mi s vlaštovkami nad hlavou, s milou, s mopedem...).

Častěji než reklamní texty se na deskách značky Supraphon objevovaly ke konci éry šelakových gramodesek různé snímky již spíše osvětového charakteru, určené pro přehrávání ve školních či závodních rozhlasech. Jmenujme některé z nich: Hygiena v hornictví, Jak máme na venkově hubit mouchy, O dnešním boji proti nákazám. Několik takových snímků natočil také otec Spejbla a Hurvínka profesor Josef Skupa - nechtěný humor obsahuje zvláště scénka Příhody pana Pijáka, varující před nebezpečím alkoholu: Pana Pijáka neznáte? To je přece ten, kterého vídáte koncem týdne, jak se celý uválený potácí sem a tam po vaší ulici. Tento neslavný hrdina ovšem ulici dlouho ostudu nedělal, neboť byl po čase ...předvolán do protialkoholní poradny OÚNZ a nezbylo mu než uznat lékařovu radu, že je nejvyšší čas nastoupit odvykací protialkoholní léčení na specielně k tomu zřízeném oddělení v nemocnici... Nepomohly žádné výmluvy - ...pan doktor měl o něm totiž dobré informace z pracoviště, od SNB a dokonce i od čiperného zdravotníka ČSČK z vašeho sousedství, který si pána také tak trochu všiml...

Na trvalou oblibu postavy vodníka Čochtana navázal ve stejné době Supraphon výstupem z pera Josefa Barchánka nazvaným Čochtanův návrat, který propagoval losy Československé státní loterie. Káča (tentokrát v podání Jaroslavy Adamové) zpovídá po deseti letech Čochtana (Jana Wericha), jak se měl a co dělal, a nakonec mu doporučuje, aby se na stáří nějak hmotně zajistil - nejlépe prý nákupem losů státní loterie, které určitě vyhrávají. Jan Werich do této sedmiminutové scénky propašoval řadu krotkých komunálně-politických narážek na změny společenského klimatu po roce 1948.

GABRIEL GÖSSEL

Příště: Gramodesky s etiketou Odeon Swing Music Series

Obrazová dokumentace archiv autora