1
vyšlo 27. 12. 2001

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


JAK TO VIDÍ RUDOLF KŘESŤAN

Autor je jedním z pravidelných hostů Arény fejetonistů, která je vysílána každý všední den jako součást Dobrého odpoledne na ČRo 2 - Praha

Kdybych byl malířem

Ačkoliv tyto řádky vycházejí v blízkosti nevážného silvestrovského dne, obsah následujících slov je míněn navýsost vážně. Ba přímo velevážně.

Přicházím s poselstvím určeným malířům, kteří touží po tom, aby se jejich dílo dočkalo obecné pozornosti. Mnozí z nich se trápí obavou, že se jim to nepovede. Přitom stačí přičinit se o to, aby některý z obrázků se dostal na dopravní značku! Tam je zaručen každodenní zájem bezpočtu diváckých očí. A to i v pondělí, kdy bývají galerie obvykle zavřeny.

Kdybych byl malířem a toužil po uznání, postupoval bych právě tímto způsobem. Na rozdíl od pomíjivé módy výtvarných stylů jde o uplatnění nadčasové. V době, kdy už jen vzácně spatříte parní lokomotivu kouřící z komína, její obrázek pořád ještě žije na značce před železničním přejezdem bez závor. Stejně tak jako trvá Mona Lisa, trvá i tato Mona Lokomotiva.

Podobně je na tom i vyobrazení pána v klobouku. Mám na mysli zobrazeného štramáka, který se skví na Zákazu vstupu chodců. Ačkoliv v současnosti v klobouku chodí už jen málokterý muž, ta kresbička na značce žije. Podobně je tomu i s dívenkou s mašlí. Tedy s ozdobou ve vlasech, která je už velice vzácná. Na výstražné značce Pozor, děti! zůstává mašle ve vlasech pořád. Je to nezvratný důkaz hodnoty onoho výtvarného dílka: má přesah i do doby bezmašlové.

Někdo z výtvarných kritiků se může domnívat, že na dopravních značkách jsou jen takové malůvky, které nevzbuzují v divákovi hlubší myšlenkové pochody. Stačí však připomenout obsah dopisu jedné z posluchaček Českého rozhlasu 2 a bude jasné, že dopravní značky mohou být inspirací k dalekosáhlým úvahám.

Paní Jana Jonášová z Kladna se mi ve svém listu svěřila, že při cestě ze zájezdu v Chorvatsku seděla v blízkosti řidiče autobusu a z nedostatku jiné činnosti přemýšlela o tajemných souvztažnostech několikrát spatřené značky Pozor, padající kamení! Pisatelka je zdravotní sestra v důchodu, a tak při přemýšlení o té značce jí vytanula na mysli různá nebezpečí, která by mohla jejich autobus ohrozit:

"Nevěděla jsem, zda bych neměla vybídnout řidiče, aby jel pomalu, aby ty kameny při padání viděl. Nebo mu říct, aby zastavil, aby ty kameny před námi spadly a my pak v klidu mohli jet dál. Ta značka mě přivedla k nekonečným úvahám a všechny vedly k riziku, že bychom mohli být na maděru."

Podle závěrečné části dopisu paní Jany Jonášové proběhla cesta výsledně dobře. Valící se kameny tak pro pisatelku zůstaly jen na značce. Případně v názvu věhlasné britské rockové skupiny. A jako pro zdravotní sestru pak možná ještě coby kameny žlučníkové.

V rámci inspirativního významu výtvarných děl umístěných na dopravních značkách připomínám i vyobrazení krávy. Ta je umístěná na značce, která upozorňuje řidiče, aby si dali pozor na zvířata. Kdežto jelínek na značce upozorňuje: Pozor na zvěř! Je nespornou zásluhou těchto výtvarných děl, že nás vedou k vnímání jemného jazykového rozdílu mezi zvířaty a zvěří. Teď jde ještě o to, aby ten rozdíl byl znám i zvířatům a zvěři a aby náhodou za dopravní značkou s krávou nám nevběhl do cesty jelínek, a naopak.

Do dějin výtvarného umění dopravních značek se hluboce zapsalo i zpodobnění zvukové houkačky. Tedy trumpetky, která je na jednom konci otevřená a na konci druhém má takový balonek, jehož ručním mačkáním se do ní kdysi vháněl vzduch a ona troubila. Tato dávná varianta klaksonu bývala umístěna na autě venku na dosah řidičovy ruky, aby měl houkačku pěkně na dosah.

Po klaksonech ručních vyhlížely podobně ještě i ty první elektrické. Viděl jsem inzerát na jeden takový v dávné knížce, která vyšla počátkem třicátých let a jmenuje se "Jak se stanu dobrým šoférem". Byla to reklama na tehdejší klakson s názvem "Tenor Cicca Duplex". Nabízela jej firma Roubíček z Prahy 10, která se v inzerátu dušovala, že je to - cituji - "nejlepší pojistka proti úrazům za mlhy". A taky "nejspolehlivější vůdce městským ruchem". Ale nejen to. V inzerátu jsem se také dočetl, že houkačka Tenor Cicca Duplex je přímo "diktátor silnice".

Historická podoba automobilové houkačky je v současnosti k vidění už jen v muzeu. Případně na přehlídkách veteránů. Nebo na dopravní značce oznamující Zákaz zvukových výstražných znamení. Toto výtvarné dílo přežilo svou předlohu a určitě i autora té kresby, který je bohužel neznámý - na rozdíl od autorů některých jiných výtvarných děl, která nedosáhla zdaleka takového věhlasu.

Onen neznámý autor může být na své dílo pyšný. Nejen že přečkalo názorové rozmary času, ale překonává i opravdové bouře a plískanice a metelice. Neumím si představit žádné jiné malířské dílo, které by takovou činu přežilo. Zásluhu na tom mají ovšem i restaurátoři, kteří po každé řepné kampani, když je výtvarné dílo na dopravní značce potřísněno cákanci bláta, přicházejí s košťaty a značky pečlivě omývají.

Jsou to unikátní díla v jedinečné galerii pod širým nebem. Tak mi nezbývá než zopakovat, že kdybych byl malířem a toužil po nesmrtelnosti svých prací, snažil bych se, aby aspoň jedno jedinké z nich se někdy dostalo na dopravní značku.

Nevylučuji, že v nadcházejícím roce 2002 se ukáže potřeba pro vytvoření nějaké úplně nové užitečné značky. Takže šance pro všechny zájemce jsou otevřené. Myslím, že leckdo by například přivítal, kdyby vedle už zmíněného varování před zvířaty a zvěří vzniklo ještě nějaké další, které by navíc nemuselo být jen u silnice. Mám na mysli upozornění Pozor, vůl!