číslo 46/2001
vychází 5. listopadu

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 18. 11. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 22.00 hodin

Verdi podesáté a naposledy

Giuseppe VerdiDesetidílný cyklus Vivat Verdi! jsme ukončili již minule Otellem a Falstaffem. Výběr ukázek do poměrně dlouhého, avšak množstvím látky přece jen krátkého cyklu se může jevit jako velmi relativní. Leckdo by volil ukázky jiné, podle něho typičtější, ne každý byl spokojen se zvolenou nahrávkou. Možná že se nejeden operní milovník zlobil, že rané opery dostaly prakticky stejný časový prostor jako díla vrcholná. Tuto poslední výhradu možno na druhé straně brát jako určité pozitivum. Zevrubný pohled totiž může přinášet řadu nečekaných poznání. Především starší opery nezapřou svého velkého a světoznámého autora, i když například Otello se jeví vývojově značné vzdálen Obertovi. Avšak nelze stanovit žádnou hranici a předěl, byť těch pokusů zde již bylo mnoho. Je tedy nespravedlivé tvrdit, že opravdu kvalitní Verdiho opery lze brát vážně až od Rigoletta. Velký cyklus zcela symbolicky uzavírá slavná Messa da Requiem - dílo nikoliv operní, ale vokálně symfonické, jež ovšem svého autora ani v nejmenším nezapře. Skladba vznikla ještě před Otellem a Falstaffem k uctění památky italského básníka Alessandra Manzoniho. Na rok a den po jeho smrti skladba zazněla pod autorovým vedením v milánské katedrále. Je to dílo velmi slavné a my máme nyní možnost poslechnout si snímek znamenitý. Vůbec poprvé vstoupí do naší plejády verdiovských interpretů dirigent mnoha jeho oper - sir Georg Solti. Verdiho Requiem natočil pro vydavatelství Decca ve Vídni koncem šedesátých let s Vídeňskými filharmoniky a sborem Vídeňské státní opery. Sólový kvartet je přímo hvězdný: Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne, Luciano Pavarotti a Martti Talvela.

(bví)