číslo 46/2001
vychází 5. listopadu

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Čtvrtek 15. 11. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Zpěvy všenočního bdění

Sergej Vasiljevič RachmaninovZpěvy všenočního bdění složil Sergej Vasiljevič Rachmaninov začátkem roku 1915, před svými dvaačtyřicátými narozeninami. Poprvé byly koncertně uvedeny 10. března 1915 v Moskvě. Po nadšeném přijetí posluchači i kritikou se koncert v tomtéž roce ještě několikrát opakoval. Výtěžek byl věnován obětem 1. světové války. Pesnopenija vsenoščnovo bděnija byly Rachmaninovým 37. opusem. V ruské pravoslavné církvi se v předvečer nedělí a význačných svátků spojují večerní a jitřní bohoslužby, naše nešpory a matutina, do tzv. vsenoščnovo bděnija - celonočního bdění, krátce vsenoščnoj - všenoční, což odpovídá našim vigiliím. Z této bohoslužby, která se ve skutečnosti slouží 2-3 hodiny, vybral Rachmaninov pro svá Pesnopenija celkem 15 textů. Ty zhudebnil do zhruba hodinové skladby. Vycházel při om z původních pravoslavných nápěvů a hudebních zákonitostí, z průzračných staroslovanských textů, uchovaných v ruské pravoslavné liturgii. Staroslověnština byla ještě v 9. století společným jazykem všech Slovanů. Když se pak vyvinuly jednotlivé národní jazyky, zůstal tento společný základ zachován jako bohoslužebný jazyk ruského pravoslaví. Zpěvy všenočního bdění jsou skladbou výsostně umnou a přitom neokázalou, plnou vroucího citu a hluboké pokory k původní předloze. Vyzpívat tuto krásu nesmírnou je úkol nad jiné nesnadný... Tolik úryvek z komentáře Vladimíra Matějčka, autora dnešní Akademie. Rachmaninovo dílo zazní v působivém provedení altistky Taťjany Žeranže, tenoristy Dmitrije Borisova a Sboru chrámu biskupa Mikuláše v Tolmačích při Státní Treťjakovské galerii v Moskvě, jehož sbormistrem je Alexej Puzakov.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ