číslo 44/2001
vychází 22. října

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Čtvrtek 1. 11. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Lužickosrbská hudba

Druhý díl trilogie věnované hudbě nejmenšího slovanského národa, který žije, obklopen německým jazykovým etnikem, severně od našich hranic v Lužici, uvádí hudbu tří skladatelů Kocora - Krawce a Rawpa. S kompozicemi Korla Awgusta Kocora jsme se setkali již v prvním dílu hudebních portrétů lužickosrbské hudby, druhý díl uvozuje jeho árie Bože, smiluj se z oratoria Izraelův smutek a útěcha. Toto díla psal v roce 1861, kdy prožíval těžkou životní zkoušku - po tříletém manželství umírá jeho žena. Kocor, současník Smetanův a Dvořákův, byl především autorem vokálním, vedle množství písní napsal řadu oratorií - Srbská svatba, Jaro, Roční doby, zkomponoval Srbské requiem a první lužickosrbskou operu Jakub a Káťa. Ve stejném roce, kdy vzniklo Kocorovo oratorium Izraelův smutek a útěcha, narodil se v Jitru u Kamjence Bjarnat Krawc, jehož hudební odkaz připomíná postavení Leoše Janáčka v našem prostředí. Tak jako moravský génius zabýval se Krawc celý život lužickosrbskou lidovou písní a choval hluboké sympatie nejen k české hudbě, ale i k našemu národu. Naučil se česky, stal se zahraničním členem České akademie věd a umění a nakonec, po ničivém bombardování Drážďan, nabídla mu naše vláda čestný azyl ve Varnsdorfu - jeho pobyt v tomto severočeském městě připomíná dodnes Krawcova ulice. Poslední skladatel pořadu Jan Rawp je Krawcovým vnukem. Hudbu studoval nejprve v Drážďanech a poté v Praze na konzervatoři a AMU, kromě toho navštěvoval přednášky Mirko Očadlíka na muzikologické katedře Univerzity Karlovy.

(rfb)