číslo 44/2001
vychází 22. října

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


ROZHLASOVÁ ZÁBAVA

Láska za lásku

Český rozhlas 2 - Praha, 3. listopadu 21.00 hodin

Jiří Anderle s papouškem ŽandouZtišený malířský ateliér, ve kterém zní hudba a vzpomínky. Ty jsou spřádány z příběhů lidí, kteří prošli touto zemí před námi, kteří ji bez velkých slov opečovávali a roubovali jako zahradu, jež jim byla svěřena... Malíř Jiří Anderle usedá ve svém ateliéru a zapíná rozhlasový mikrofon, aby spolu s papouškem Žandou a režisérem Vladem Príkazským každých čtrnáct dní znovu navázal na nit příběhů o pokorných a obětavých lidech, kteří i v dobách zlých dokázali kolem sebe rozdávat lásku, naději a pochopení.

Ve 105. dílu, nazvaném Co tě nezabije, to tě posílí..., vzpomíná Jiří Anderle na ty, kteří uměli obdarovávat. Na nezištné, dobré a ušlechtilé lidi, kteří zkrášlovali život dětí v Pavlíkově, na babičky a maminky, na první učitele a skautské vedoucí utvářející dětský svět a dětský život. Vypráví však i o svých pozdějších setkáních s osobnostmi, které výrazně ovlivnily českou kulturu - o setkáních s Jiřím Trnkou, Janem Zrzavým a Zdeňkem Sklenářem, kteří nás obdarovávali krásou a dávali nám příklad Cesty.

(jn)