číslo 31/2001
vychází 23. července

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 1. 8. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 17.00 hodin

Evropa 2003 - Berlínské dialogy - 4. díl - Bezpečný svět

EvropaRok 1989. Podíváme-li se s odstupem na tento letopočet, nutně nás musí napadnout, že právě tento rok vnesl chaos do křehké rovnováhy Evropy, rozdělené víc než půl století na dva mocenskopolitické bloky. Nebyl jenom rokem zhroucení sovětského impéria a pro mnohé z nás objevením svobody (ta se ovšem v interpretaci některých zvláště silných jedinců začala jevit jako chaos, možnost pohrdat zákonem, oslabení sebeobranných funkcí státu, prohloubení hodnotové devastace, nastolení masové korupce, povýšení "zlatého telete" nade vše atd.), byl rokem sjednocení dvou německých států v jeden a připusťme, že se stal také rokem zpochybnění schopností EU vytvořit platformu pro novou integraci Evropy. Evropy bez traumatizujícího rozpolcení na dvě antagonistické výseče, Evropy znovunalézající společné kořeny, společný hodnotový a estetický systém, společnou řeč. Ale nahlédněme k našim západním sousedům, kteří si velice rychle mohli na vlastním sjednocení rozděleného národa v praxi prověřit celou složitost budoucí integrace Evropy. Evropy - bezpečného světa, a to nejenom v onom širším smyslu slova, tj. Evropy žijící v míru, ale Evropy, která v každém městě a městečku je schopna chránit práva - tedy zákony, bránit se kriminalitě, která v 21. století má výrazně nadnárodní rozměr, bránit se drogovému byznysu či tzv. domácímu násilí - tedy násilí mezi manželskými páry, mezi rodiči a dětmi atd. Právě tento rozměr světa se stal impulzem ke čtvrtým Berlínským dialogům, které v rámci cyklu Evropa 2003 vysíláme. Tentokrát bude hostem ve studiu stanice Vltava ředitelka berlínské kriminální policie paní Ursula Falkenstern, jedna z mála žen, které zaujímají tak vysokou funkci v evropském policejním aparátu. A tématem šedesátých osmých rozprav bude právě onen zmíněný "bezpečný svět".

JAN TŮMA