číslo 31/2001
vychází 23. července

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


VÁCLAV VĚTVIČKA V DOBRÉM JITRU

Stotřicet let Vltavanu

"A tak jako národ náš z dřímoty se probudil, zabřesklo se i v srdcích některých synů našeho Podskalí, kteří úsilovně pomýšleli na to, aby Vltava proměnila se v otce Vltavana, který by nemocné syny podskalské neopouštěl, zemřelé k poslednímu lůžku doprovázel a zmrzačené hojil, vetché oudy podporoval a od nouze pomáhal... a tak spolek Vltavan povstal a k jiným spolkům v naší milé vlasti se přidružil..."

To jsou úvodní slova z první Památné knihy spolku Vltavan z roku 1871.

Spolky, společnosti, ba i strany vznikají z různého popudu a podnětu a na různých místech. Někdy dokonce i v hospodách a restauracích, včetně těch zahradních, pod různými stromy. Podpůrný a svépomocný, dnes spíše kulturní a vlastivědný spolek Vltavan vznikl 11. června 1871 v hospodě U Hejduků v pražském Podskalí z iniciativy "ne-podskaláka" Václava Petra a asi 80 přítomných podskalských plavců a pobřežných.

Z prvních stanov vydaných v roce 1871 mj. vyplývalo, že:
"...nemocný za zprostředkování výbora, který se o stavu nemocného sám přesvědčiti musí, dostane týdně 2 zlaté po třináct neděl... starému a práce neschopnému členu, kterýž do pokladny úplných deset let platil, vyplatí se každý týden 1 zlatý a 10 krejcarů a zemřel-li člen, buďsi kdekoli, vyplatí se pozůstalým od pokladníka Vltavanu 15 zlatých k slušnému pochování zemřelého..."
Tahle vzájemná pospolitost a soudržnost, třebaže dnes už samo plavecké řemeslo zaniklo - s výjimkou plavců v posádkách dnešní pražské flotily -, byla cítit i na setkání plavců a Vltavanů a na oslavách 130. výročí založení spolku, které podskalský Vltavan letos v červnu uspořádal. Ta tam - alespoň na oněch několik hodin - byla dnešní tolik zdůrazňovaná individualita, vykládaná prostým "starej se každý sám o sebe.." s podtextem "do cizího ti nic není". Naopak tu převládla ryzí člověčina, hřejivý pocit, jistota, že ať se stane cokoliv, nejsi na světě sám a že ona magická bedna - televizor - ještě všude nenahradila osobní, lidský kontakt a vědomí sounáležitosti.

* * *

Bylo ráno 16. června. Večer předtím se v kostele Nejsvětější Trojice v pražském Podskalí, v Trojické ulici konala zádušní mše za všechny zemřelé vltavské plavce. Koná se tak pravidelně, nejen proto, že onen večer byl předvečerem oslav 130. výročí založení Vltavana. Asi by správně mělo znít Vltavanu - jako hradu. Když on je ale Vltavan životnější než jakýkoliv hrad, neřkuli ten mluvnický, vzorový.
Ráno 16. června jsem uháněl na pražskou Výtoň. Vltavané se tu od osmi scházeli v krásných, jinde nevídaných uniformách. Základním prvkem je červenobílá pruhovaná košile. Taková, co nosili francouzští obchodní námořníci. Onoho 16. června to bylo za Výtoní jako na žižkovské Viktorce. Červeno-bíle tam bylo napruhováno. Jenomže, kde byla Viktorka, když už Vltavani nosili své pruhované košile!
První za Výtoní byli samozřejmě Vltavani domácí. S širokými červenobílými pruhy na košilích. Když vztyčovali na vltavanský stěžeň státní vlajku za zvuků naší národní hymny, zastavil se na tu chvíli všechen provoz. I tramvaj stála ve stanici a snad i ona v pozoru. To už jsem dlouho nezažil. Oba národní symboly, vlajka i hymna, jako by zevšedněly a kdoví, co s nimi bude, až budeme Panevropany.

To ale nebylo všechno. Z vltavské náplavky - to je takové to snížené nábřeží, co je opravdu oplachováno Vltavou a odkud penzisti krmí kachny a labutě a kde sedávají rybáři a kdysi tu končila plavba, vykládalo se ze šífů i pramenů - vyšel za zvuků Kmochova pochodu jiný zástup. Ti vpředu měli na vltavanské košili červenobílý proužek, ale viditelně užší. A za nimi šla druhá skupina, zdálky jsem myslel, že v růžových košilích, ale kdepak, ten červenobílý proužek byl tak úzký, že výsledný dojem byl růžový. Ti první byli Davelští, ti druzí - s oním jemným proužkem - Štěchovští - pro přespolní Štěchovičtí. Taky se svou kapelou, stejně říznou. Stály vedle mne dvě věkem už jistě moudré ženy a maně jsem zaslechl: "Ančo, mně jde mráz po zádech! Kam se hrabe televize - to je krása, viď!"
Samozřejmě že jsem to ocenil: co vltavanská obec, to jiná šíře proužku. Jak promyšlené, ani domovenku mít nemusí a hned se pozná, kde je máma poprvé namočila do řeky. Pak mi to ale nedalo a pochválil jsem tento rozlišovací znak jednomu z vltavanských činitelů. "Ty proužky?" povídá, "co vás nemá! To je podle toho, co je zrovna k dostání. Jednou sou široký, podruhý uzounký. My si vybírat nemůžem, berem, co je na trhu, hlavně když to je červenobílej proužek!"

* * *

K hymně, hrané při vztyčování státní vlajky na stěžeň Vltavanu, se ještě vrátím. Snad ani ne tak k hymně samé jako k muzikantům. A zase ne ke všem, k jednomu jedinému, sólistovi. Asi se podivíte, kdeže se v naší hymně může ozvat nějaké sólo. To víte, že nemůže, že to jen na mne jeden z oněch vltavanských muzikantů zapůsobil. Hrál totiž na talíře. Muzikanti vědí, že je to hudební nástroj. Podle definice bicí, neladěný, a kdybych uměl držet rytmus, byl by to nástroj pro mne. Je odkudsi z východu, v evropské hudbě se využívá od 18. století: velká, vysidolovaná kovová kola, uprostřed pánvovitě prohloubená. V prohloubení jsou uchyceny kožené řemínky, jimiž talířista (to nevím, zda se říká, asi jsem si to vymyslel) protáhne ruce. Hraje se na ně tak, jak jsem to od nejútlejšího mládí provozoval v kuchyni, dokud maminka neodstranila z mého dosahu pokličky a puklice. Tehdy jsem netušil, že pazvuky a dozvuky se ruší přitisknutím oněch talířů (mých puklic) na prsa. Brzy jsem ale poznal, že se dá na puklice hrát jak třískáním, tak krouživým pohybem puklice o puklici. U opravdové hudby to platí stejně, podle toho, jak to stojí v notách a jak pan kapelník ukáže. Jednou se jen tak šudlá, jindy přizvukuje a jindy - v okamžiku nejdramatičtějším - akcentuje. Mám na mysli činely - česky talíře.

Stál jsem toho 16. června u výtoňské celnice a jedním okem pozoroval, jak ta naše krásná vlajka pomalu šplhá nahoru, a druhým sledoval soustředěný výraz činelisty. Občas jen tak poťukl, občas přiznal dobu, ale bylo vidět, že to všechno je jen příprava, že ten pravý okamžik teprve přijde. A přišel: když zaznělo závěrečné "a to je ta krásná země, země česká, domov můj", zeširoka rozpřáhl ruce až odkudsi zpodkolen a s posledními tóny opakovaného "země česká, domov.." se ty ruce s činely blížily k sobě, aby na to "můj" vystřelily v jediném, jednotónovém vše přehlušujícím sólu, a pak s rozeznělými činely vyletěly nahoru do vzduchu, nad hlavu, aby každý slyšel a aby každý viděl.... a na jeho tváři se rozlil nádherný, široký úsměv. Pokud si myslíte, že se tomu chlapíkovi směju a celý ten kratinký obřad zlehčuju, tak jste na omylu.

Z obou očí se mi koulely slzy jako hráchy...