číslo 20/2001
vychází 7. května

Zpět na obsah         

Titulní rozhovor


Matematik to umí lépe, říká Pavel Mertlík

J. V.: Pane ministře, kdybyste teď hned mohl odjet na dovolenou, kam by to bylo a proč?
Dovedu si velmi dobře představit, že bychom tak na čtrnáct dní zmizeli v Portugalsku. Žije tam totiž jedna paní, která pobývala kdysi v Československu a od útlého dětství znala moji ženu, která se díky tomu naučila portugalsky. Ta dotyčná paní má ke všemu byt v jednom městečku uprostřed té nejkrásnější části jihoportugalské riviéry, takže by nám tam nepochybně bylo moc fajn. A kdyby se nám to zdálo moc daleko, klidně bych se smířil s pobytem na chatě.

O. N.: Jen tak na okraj. Radil jste panu prezidentovi při nákupu tamní nemovitosti? Konzultoval jej s vámi coby s ministrem financí?
Nikoli, i když jsem - upozorňuji, že zcela náhodou - jednou letěl tím směrem ve stejném letadle jako paní Dagmar a celou cestu jsme si velice příjemně povídali.

O. N.: Je podle vás Portugalsko chudá země?
To určitě ne. Nicméně platí, že jako jedna ze zemí takzvaného jižního křídla Evropské unie sleduje jednání o našem přistoupení do tohoto svazku s maximální pozorností. Proč, to je nabíledni. Ještě před několika lety bylo Portugalsko, troufám si říct, hospodářsky slabší než naše republika. Od vstupu do Unie ale udělalo ohromný pokrok, panuje tam velmi pozitivní hospodářský rozvoj a dnes jsou na tom buď stejně jako my, anebo o něco lépe. Mimo jiné je to přirozeně díky nejrůznějším subvencím, které (ta) země od evropského společenství dostala a které jí zachutnaly natolik, že by o ně teď nerada přicházela - třeba i kvůli nám. Na tom není nic sobeckého, tak to prostě je a my s tím musíme počítat. Nejen v případě Portugalska, samozřejmě.

J. V.: Teď tu otázku obrátím, pane ministře. Máme naopak my sledovat například Portugalsko, ale i jiné takzvaně chudší země Evropské unie s jistou žárlivostí, protože právě s nimi zřejmě svedeme časem nejednu bitvu o dotace?
Nemyslím, že bychom si jich měli všímat především z tohoto důvodu, ale jsou tu jiné, stejně nezanedbatelné. Zmiňované Portugalsko totiž představuje příklad pozitivního dopadu, který nastane - jistěže ne hned, ale časem - po vstupu do Unie. Když k němu došlo, dokázalo efektivněji než předtím, coby - řekněme - zcela nezávislá země, řešit své ekonomické problémy. A když se u nás plným právem vedou diskuse například o tom, jaká je odlišnost cenových hladin zde a v západní Evropě a jaké problémy to vyvolává, je užitečné se podívat za humna. Ukazuje se totiž, že takzvaně synergické efekty plánovaného přistoupení do EU skutečně existují. Jednorázově představuje vstup nejednu negativní situaci - je třeba například počítat se zvýšenými výdaji na sociální kompenzace. Ale dlouhodobě se nám v ekonomické oblasti otevřou mnohá efektivní řešení toho, s čím jsme si zatím sami neporadili vůbec anebo jen zčásti, do jisté míry. A to je přece povzbudivá zpráva.

J. V.: Kdy jste si jako klučík poprvé uvědomil, že existuje cosi, co se nazývá peníze?
Tak na tuto otázku opravdu nedokážu odpovědět... Asi jsem je dost dlouho nebral v potaz, přiznávám.

O. N.: Bylo jich doma tak málo nebo tak moc?
Myslím, že spíš průměrně. Ale já měl jiné záliby a zájmy a nebyl jsem nějak viditelně tlačen k tomu, abych je omezoval či zcela negoval jen kvůli penězům. Tím nechci říct, že bych byl býval doma rozmazlován - ve smyslu finančním tedy určitě ne! Neměl jsem rozhodně každou hračku, na kterou bych si ukázal... Ale peníze u nás doma prostě nebyly dominantním tématem.

O. N.: Bylo to, pane docente, tím, že specializace vašeho otce byla úplně jiná? Byl přece proslulým překladatelem z latiny, známe a pamatujeme například ediční počin Antická knihovna, k němuž neodmyslitelně patřil. Kam v jeho vnímání světa na jeho žebříčku hodnot patřily právě peníze?
Pokud se tam vůbec vyskytovaly, čímž si zpětně nejsem až tak jistý, tak někde dosti nízko. Ale abych to řekl správně. Otec rozhodně nebyl žádný altruista a vždycky se například staral o to, aby za své překlady dostal odpovídající odměnu. Pečoval prostě o rodinu, o její adekvátní finanční zabezpečení. Ale kvůli penězům rozhodně svou práci nedělal - to by si asi byl vybral něco jiného, lukrativnějšího. A jestli o penězích třeba někdy doma mluvil? Řeknu to jinak. Příliš si nevzpomínám, že by kdy obšírněji hovořil o čemkoli jiném, než byla antická literatura...

J. V.: A kdo u vás doma držel kasu?
Navzdory tomu, co jsem právě uvedl, to byl otec.

O. N.: Vážně?
Ano. Jistě, matka zodpovídala za ten každodenní, běžný management. Ale jak jsem zpětně pochopil, pohybovala se přitom v určitém finančním limitu - a ten právě už předem definoval můj otec jako živitel rodiny.

O. N.: A je systém, který jste zavedl ve vaší vlastní rodině, obdobný? Tedy patriarchální?
Já bych jej nenazval patriarchálním, podle mě to je docela odpovědná, řízená demokracie... Ale teď vážně. O finančních otázkách rozhodujeme u nás doma společně se ženou.

J. V.: Vy jste před vysokou ekonomickou školou studoval i střední?
Nikoli, šel jsem na ni z gymplu, a jako obor jsem si vybral politickou ekonomii.

J. V.: Poslyšte, nebyl to jen další z nesmyslů komunistické éry? Nejednalo se o stejně nadbytečné a přitom zavádějící zmnožování pojmů, jako byla například lidová demokracie? Ta přece také buď je, nebo není - a s lidovostí to nemá nic společného. Otázka tedy zní: může být ekonomie vůbec politická?
Nerad bych se tu pouštěl do etymologických rozborů, ale rozhodně nejenom může, ale i je. Odjakživa je tak chápána především v anglosaském světě, méně už - připouštím - ve středoevropském prostoru. Tady se zpětně dokonce vyskytly úvahy, zdali se tak za minulého režimu nenazývala prostě proto, že se jí nemohlo rovnou a bez vytáček říkat teoretická. Ale není to tak. Všechny učebnice, které přicházejí ze světa a jmenují se dnes Economics, se ještě ve třicátých letech nazývaly Political Economy. Pak to zmizelo - jednak samovolným vývojem vědy, a v naší části světa také diskreditací pojmu, používaného předtím v jistém totalitním kontextu. Jenže důvod, proč ekonomové začali svému oboru říkat takřka před dvěma stoletími politická ekonomie, byl jiný. Chápali to slovo spíš ve smyslu politikón, tedy - řekněme - společenská věda o hospodářství, chcete-li. Člověk sice není tvor bezpodmínečně politický, ale ve vztahu k jiným jedincům a svému okolí je bezpochyby živočichem společenským. A tak až do první poloviny dvacátého století zkoumala takzvaná politická ekonomie skutečně spíš vztahy tohoto rázu, této povahy mezi lidmi - a teprve později se zaměřila na, dejme tomu, exaktnější rozbory behavioristického chování, často v matematickém pojetí. Neplatí to bezezbytku, ale rozhodně alespoň pro hlavní proud ekonomické vědy ve světě a nyní už také i u nás.

O. N.: Když člověk z ekonomické teorie vpadne do praktického, neřkuli pragmatického světa finančnictví, co to s ním udělá? Je to velký skok, velký třesk?
Nezdá se mi, protože výbava exaktního myšlení, kterou jsem si přinesl z teorie, se přece hodí i v praxi. Také tam jde o metodu, jak řešit konkrétní problémy, a pokud ji máte propracovanou, tím líp. Víte, měl jsem kamaráda, zabýval se matematikou, a ten uplatňoval větičku, která mě dlouho iritovala, ale pak jsem pochopil, že na ní něco je: "Matematik to umí lépe." Ptáte se, co? Odpovídám: cokoli! Je totiž navyklý správně, logicky myslet - a tato metoda se mu hodí vždy, když je postaven před nějaký problém a jeho vyřešení. Přechod od vědy do praxe, či - jako v mém případě - do vysoké politiky má ale jiné problémy.

J. V.: Jaké?
Jednak ty, že člověk odborně dost rychle degeneruje. To, co jste běžně učil, pod tlakem jiných údajů náhle zapomínáte. Navíc nejste schopen sledovat vědecké publikace, aktuální odbornou literaturu. Připadá mi, že já jsem na tom ještě docela dobře, protože jsem takříkajíc mimo obor teprve přes dva roky. Ale ten, kdo je v politice už třeba celou dekádu, se prostě a jednoduše už stal profesionálním politikem a dávno není ekonomem, jako by nebyl biologem a čímkoli jiným ve smyslu původní specializace. A pak je tu pochopitelně další věc. Můžete být sebelepším odborníkem, ale ve vysoké politice, a do té já jako ministr nepochybně vpadl rovnýma nohama, je třeba ovládat i mnoho jiných záležitostí, než je pouhá odbornost. Nedokážu posoudit, do jaké míry jsem v tomto ohledu uspěl - a zda vůbec.

O. N.: Zeptám se jinak, pane ministře. Má-li člověk sofistikované, vysoce specializované vzdělání, umožňuje mu to vůbec nahlédnout věci z normálního, běžného, lidského hlediska?
Nerad sice používán bonmoty - už proto, že si je vesměs nepamatuji. Ale tentokrát se ve své odpovědi k jednomu uchýlím. Pochází z dílny Johna Maynarda Keynese, oxfordské veličiny z první poloviny dvacátého století. Proslul tímto rčením: "Selská moudrost není nic jiného než padesát let stará ekonomická teorie, která zlidověla." Pod to se podepisuji. A víte, jak to probíhá? Vezměme příklad z jiné oblasti - Einsteinovu teorii relativity. Přichází s ní dnes do styku každý žák; každý obyvatel, každý dospělý člověk umí, nebo by aspoň umět měl, zhruba vysvětlit, o co se v ní jedná. Mezitím se ovšem původní myšlenka v odborném světě dočkala mnohého propracování, zpřesnění. Ale v učebnicích, základních pomůckách zůstala petrifikována v rané podobě, stal se z ní onen - řekněme - selský rozum. Ten se ovšem, a to se vám právě snažím naznačit, pod vlivem vědy přece jen pomalu posouvá vpřed, takže ten dnešní selský rozum rozhodně v úhrnu vypadá jinak než jeho předchůdce před padesáti, ne-li sto lety.

J. V.: Jistě jste si povšiml, že jsme vás ušetřili nepříjemných politických otázek, jimiž hýří konkurenční rozhovory. Nemusel jste vysvětlovat své kroky v kauze IPB, neptali jsme se vás na to, jak vycházíte s ministerským kolegou Grégrem... Něco jsme si však na závěr přece jen schovali. Poslyšte, nebude do dějin této země zapsán jako jeden z mnoha novodobých paradoxů i ten fakt, že vláda sociální demokracie, vláda sama sebe označující za spíše levicovou, nakonec privatizovala víc, než její zdánlivě pravicoví předchůdci?
To jistě může být jedna z interpretací, ale rád bych k ní něco podotkl. Ano, my jsme - jako každá vláda - postupovali podle určitého programu, a v něm byla i nezbytná privatizace. Ta ovšem ani zdaleka není už dnes považována za něco, od čeho by se socialisté, sociální demokraté měli zásadně odvracet. Tak tomu bylo v šedesátých a snad ještě v sedmdesátých letech, ale současné socialistické myšlení například v západní Evropě vypadá jinak. Ano, privatizujme tam, kde je to rozumné ba nezbytné. Ale to ještě vůbec neznamená, že v řadě jiných případů není veřejné vlastnictví lepší, výhodnější.

O. N.: Co budete, pane místopředsedo vlády, dělat po příštích volbách?
Nevím. Nejspíš učit, ale možná i něco jiného. Uvidíme.

JIŘÍ VEJVODA

Foto JARKA ŠNAJBERKOVÁ