číslo 20/2001
vychází 7. května

Zpět na obsah         

Pro každého něco


BIOPRODUKTY

Bioprodukty z českých ekofarem

Konzumenti hovězího masa, jeho producenti či dovozci to nemají v současné době lehké. Nemoc šílených krav neboli "bovinní spongiformní encefalopathie" odrazuje příznivce svíčkové i guláše; kdo by také chtěl riskovat nákazu pokrmem připraveným z masa zvířat podezřelých z přenosu choroby s tak neodvratnými následky. Poptávka po hovězím mase klesá. Odliv zájmu však nepostihl certifikované hovězí maso z našich domácích ekofarem, dodávané do supermarketů Hypernova pod značkou Selský dvůr.

Důvod stabilního, byť zatím "nemasového" zájmu o domácí české biomaso vidí ředitel pražského Biodružstva Toulcův dvůr v tom, že informovaný zákazník zná a oceňuje vysokou kvalitu masa produkovaného v přirozených podmínkách a bez chemikálií. Ekozemědělci prohlašují, že zvířata mají na biofarmách možnost volného pohybu a pastvy, že na certifikovaných farmách dostávají hodnotné krmivo, vypěstované na vlastním hospodářství bez použití chemických látek. Kvalitu a nezávadnost hovězího masa zaručuje dohled inspektorů Kontroly ekologického zemědělství, podle jejichž předpisů se na ekofarmách krevní ani masokostní moučkou nikdy žádná zvířata krmit nesměla. Ekozemědělci jako první v ČR začali každý kus poražený na ekofarmách před zpracováním testovat na BSE v pražském Státním veterinárním ústavu a údaje o těchto testech pravidelně zveřejňují na internetové stránce.

Před časem shrnul jeden animovaný film do působivé zkratky to, co jsme udělali slepicím. Dnes se z celé řady původně přirozených oblastí staly jen továrny na výrobu potravin, ať už jde o maso, mléčné výrobky, ovoce či zeleninu. Jedním z důsledků tohoto stavu je hrozba BSE. Alternativu nabízejí ekologičtí zemědělci (Svaz ekologických zemědělců Pro-Bio, Biodružstvo Toulcův dvůr či Zemspol nebo Biopark), kteří biopotraviny produkují zatím na necelých čtyřech procentech z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Příklon k potravinám pěstovaným bez moderních vymožeností a návrat k hodnotám tradičního zemědělství však v žádném případě není korunován návratem k tradičnímu pultovému prodeji v koloniálech - největší sortiment biopotravin nabízejí totiž super- a hypermarkety.

EVA DANIELOVÁ

Ekologií a zdravým způsobem života se zabývá např. pořad Poradna o zdraví (ČRo 2 - Praha, každé pondělí 10.37), Živá voda (ČRo 1 - Radiožurnál, každé úterý 11.35), Zeměžluč (ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa, pátek 11.10, sobota 12.10))