číslo 9/2001
vychází 19. února

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 26. 2. 2001 Český rozhlas 2 - PRAHA - 10.37 hodin

Kam s nimi?

U nás je přes půl milionů diabetiků a zhruba 100 000 z nich je odkázáno na každodenní injekce inzulinu. Řada z nich si možná často kladla otázku: co dál s použitými injekčními jehlami a stříkačkami po aplikaci inzulinu? Do koše, do popelnice? Jednak to je kontaminovaný materiál a jednak tu hrozí i možnost jeho zneužívání, tedy opětovného používání stříkaček a jehel. V Praze je už tento problém vyřešen. Od konce loňského roku může mít doma každý diabetik, který si aplikuje inzulin, malý kontejner schválený hygienickou službou a do něho ukládat použité jehly a stříkačky. Až bude kontejner plný (zhruba 100-120 kusů stříkaček), odevzdá ho ve vybrané lékárně (blízko svého bydliště nebo diabetologické ordinace, odkud bude tento kontaminovaný biologický materiál pravidelně svážen a potom zlikvidován. Kontejnery, což jsou v podstatě k tomuto účelu přesně určené zvláštní krabičky, je možné získat v Praze ve vybraných lékárnách nebo na ústředí Svazu diabetiků. Jedná se o společný projekt Svazu diabetiků ČR, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy. Podle toho, jak se projekt osvědčí a jaké s ním budou zkušenosti, měl by se co nejdřív "rozjet" i v dalších okresech, kde už o něj také projevily zájem některé územní organizace Svazu diabetiků. Samozřejmě že i tam bude vše probíhat pod odborným vedením okresních hygieniků.