číslo 3/2001
vychází 8. ledna

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 16. 1. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 17.00 hodin

Cesta a odkaz T. G. Masaryka

Naposled k dopisům posluchačů

Tomáš Garrigue MasarykI já jsem stát, národ a lid, musí si dnes říci každý, kdo politicky myslí, a co tedy žádá po státu, národu a lidu, plniž především sám ve svém kruhu svých povinností. Nespokojenost naše neobracej se jen navenek jako u dětí a u mládeže, hledejme příčiny nezdaru především v sobě. Jen prací a opět prací lze dělat politiku moderní, jen prací a opět prací lze dělat politiku světovou a tím zároveň uniknout té tísnivé malosti, kterou pociťujeme v úpadku strany staročeské a již i mladočeské... Musíme příčinu té malosti vykořenit z gruntu, musíme zničit tu malost samu, ten politický a kulturní Kocourkov. - Tato Masarykova slova z Naší nynější krize, která poprvé vyšla v roce 1895, jsme našli v posledním titulu doporučené četby, na kterou nám v závěrečné besedě nezbyl čas: Ve druhé Knize textů z České literatury od počátků k dnešku (Praha, Nakladatelství lidové noviny 1999). V tomto svazku s podtitulem Od romantismu do symbolismu 19. století najdeme stovky ukázek z děl více než čtyřiceti tvůrců, z nichž většina byla Masarykovými současníky, i z kritik a z děl osobností, které TGM zvlášť zaujaly, zejména z publicistiky, veršů i dopisů K. H. Borovského. A tak i Masaryka poznáme v poněkud jiných než obvyklých souvislostech. Více o této knize a o rozdělení všech zbývajících odměn za své dopisy se dozvíte z dnešního vysílání.

JARMILA LAKOSILOVÁ