číslo 42/2000
vychází 2. října

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 15. 10. 2000 - VLTAVA - 16.00 hodin

Cesta a odkaz T. G. Masaryka

Šestá beseda nad dopisy

TGMTím, že se vznikající čs. státnost celkem logicky definovala převážně negativně vůči předcházejícímu konceptu Rakouska-Uherska (a vůči německému živlu v něm), od počátku v sobě mladý stát nesl nebezpečný virus národnostního problému, který v druhé polovině třicátých let propukl v otevřenou nemoc. To bylo způsobeno nejen podceněním Slovenska a Slováků, ale i nedoceněním německé menšiny. Masaryk v otázce národnostního urovnání neuspěl a přispělo k tomu i to, že pěstoval mýtus národnostního státu i v situaci, kdy šlo - na rozdíl od dnešní doby - o stát úplně jiný. - Tato slova pocházejí z projevu, který pronesl Václav Klaus letos 2. března na mezinárodní vědecké konferenci uspořádané ke 150. výročí narození TGM. Je to ta část jeho řeči, která se bezprostředně vztahuje k tématu dnešní besedy. Několik posluchačů zajímá, co historikové o těchto kritických slovech soudí. K tomu, co na toto téma uslyšíte v dnešní besedě, dodejme, že mírně zkrácený projev předsedy parlamentu vyšel 4. 3. v Lidových novinách. Jeho úplné znění najdete ve sborníku kritických textů Spory o dějiny III (Praha, Masarykův ústav 2000), který obsahuje mj. také masarykovským mýtům věnované referáty a záznam diskuse ze semináře na téma Novodobé mýty české minulosti a současnosti. Tento seminář, organizovaný Sdružením pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti, se konal 17. dubna na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

JARMILA LAKOSILOVÁ