číslo 42/2000
vychází 2. října

Zpět na obsah         

Životní styl


20. říjen - Den stromů

Zadržují v krajině vodu. Brání erozi. Poskytují domov a potravu mnoha živočichům. Jsou živou kronikou minulých časů. Lidé a stromy odedávna patřili k sobě. Strom byl pro člověka zdrojem dřeva, estetickým prvkem v krajině, symbolem nejrůznějších vlastností. Člověk mohl být silný jako buk, třást se jako osika, být ztepilý jako smrk. Muž měl postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Měl se tak postarat nejen o kontinuitu lidstva, ale i o zachování tváře krajiny. Tento princip se ale z lidského života pomalu vytrácí. Jeho význam má proto 20. října připomenout Den stromů. Sázení stromů po celé republice bude doprovázeno řadou diskusních a kulturních akcí.

Jedním z organizátorů Dne stromů je i Nadace Partnerství. Nový grantový program nadace s názvem Strom Života chce napomoci zlepšení neutěšeného stavu lesů, navrácení stromů do měst i do krajiny a zejména vzbudit zájem lidí o stromy. Nástrojem k realizaci tohoto cíle je finanční podpora projektů občanských sdružení, obecně prospěšných společností a místních samospráv, které jsou zaměřeny na výsadbu a pěstování stromů na celém území České republiky. V Nadaci Partnerství (05/422 183 50) se také můžete informovat o akcích, které na Den stromů proběhnou.