číslo 42/2000
vychází 2. října

Zpět na obsah         

Životní styl


Co je důležitější - práce, nebo zdraví?

Průmyslová PlzeňV průmyslové zóně na plzeňských Borských polích vyrůst továrna na výrobu bloků motorů. Mexická společnost Nemak slibovala, že půjde jen o dokončovací fáze bez špinavých provozů. Městské zastupitelstvo řeklo ANO a přikleplo mnohahektarový pozemek. Nyní předložil Nemak projekt obsahující čtyři slévárny hliníku a jednu tavírnu hliníkového odpadu. Zastupitelstvo zpozornělo, ekologičtí aktivisté se bouří, lidé podepisují petici. Vyroste v Plzni továrna ohrožující životní prostředí? Co je důležitější - tisícovka pracovních míst, nebo zdraví lidí?

Zatímco představitelé opozice tvrdí, že Nemak původně předkládal jiný investiční záměr, na jehož základě zastupitelstvo rozhodlo o přidělení pozemku, Radomil Novák z Czechinvestu, který mexickou společnost do Plzně přivedl, má opačný názor. Podle něj se od června 1998 hovořilo o tavení a slévání hliníku. Opozice má v ruce písemný materiál, který před rozhodujícím hlasováním zastupitele informoval o tom, že špinavé provozy budou umístěny v Mníšku pod Brdy. Představitelé Nemaku to vykládají jako nedorozumění.

Problém je však komplikovanější: Borská pole, průmyslová zóna, kde má slévárna vyrůst, leží na západním okraji Plzně. Tedy na návětrné straně už tak zplodinami zatížené kotliny. Proto tu platný Územní plán stanovil možnost realizovat pouze lehkou výrobu, tedy takovou, která nebude produkovat emise a exhalace. Slévárna, která má v konečné fázi zpracovávat 72 tisíc tun hliníku ročně, z čehož čtyři tisíce bude tvořit nespecifikovaně znečištěný hliníkový odpad, takovou továrnou určitě není.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni vrátil společnosti Nemak k dopracování studii vlivu stavby na životní prostředí. Tedy nejen laická veřejnost, ale i odborníci mají obavy, že tu nebude vše v pořádku. Vede je k tomu mimo jiné i skutečnost, že zpracovatelka posudku nedostala od firmy úplné údaje a podklady, ba dokonce neměla šanci ani navštívit žádný z jejích závodů v zahraničí.

Na konci šestimiliardové investice a desetileté výstavby má být provoz čtyř sléváren a jedné tavírny hliníkového odpadu. Několikanásobný nárůst škodlivin (z nichž nelze vyloučit ani dioxiny) i hmotnostních toků, osmnáctkrát vyšší prašnost v okolí. Na druhé straně nabídne Nemak tisícovku pracovních míst, svou strukturou podobných Škodovce. Pro dělníky strojírenských profesí dosud v Plzni varianta schází. Která ze dvou misek vah má být těžší? Čisté životní prostředí, nebo dostatek práce? Zastupitel Vladimír Duchek se domnívá, že ani jedna: "Základním parametrem je počet pracovních míst na prodaný metr půdy. Když se podíváme na investiční záměry jiných firem, vidíme, že jejich vliv na životní prostředí je minimální nebo žádný a počet pracovních míst velký. Tu rovnováhu bude tedy zastupitelstvo muset hledat."

MARKÉTA ČEKANOVÁ
(Autorka je redaktorkou ČRo Plzeň)