číslo 40/2000
vychází 18. září

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Nedelě 1. října 2000 22.00 hodin

Velké jubileum

J. S. BachMottem cyklu Instrumentální hudba Johanna Sebastiana Bacha by mohl být exaltovaný úryvek z nekrologu Johanna Agricoly, jenž vyšel záhy po smrti skladatele: Jak převzácný byl zjasněný náš Bach. Vznášel se v modru, kroužil směle, hned hrozil a hřímal, hned sladkostí jímal, když vznícen vzýval svého stvořitele. Rok 2000 je protkán řadou uměleckých výročí. Tím nejvýznamnějším bylo dvojí výročí Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). Podobně jako v roce 1991 s Mozartem i v tomto případě ovládla Evropu další vlna vzníceného zájmu o dílo a život skladatele. Bachovský revivalismus tak dosáhl svého, doufejme pouze dílčího, kulminačního bodu. Ambicí pětidílného cyklu bylo přiblížit některé historické souvislosti spojené s Bachovou instrumentální tvorbou s akcentem na stěžejní cyklus Braniborských koncertů, objasnit jejich vznik a charakter. Základem cyklu jsou však interpretační sondy do nahrávek posledních zhruba dvaceti let. Do výběru osobností, které stály za realizací bachovských projektů, se dostali vynikající umělci, kteří nezřídka vedle dirigování jsou i instrumentalisty. Jsou to jména dobře známá všem hudebním znalcům: Herbert von Karajan, sir Neville Marriner, Milan Munclinger, Christopher Hogwood, Trevor Pinnock, Reinhard Goebel, Sigiswald Kuijken, Jeanne Lamon, Tony Koopman, Nikolaus Harnoncourt a Philip Pickett. Nahrávky těchto deseti mužů a jedné ženy dobře nastiňují tři hlavní proudy současné interpretace děl Johanna Sebastiana Bacha: tzv. autentická neboli historicky poučená interpretace, dále tradiční interpretace na moderní nástroje nezabývající se příliš poučením z historie a konečně střední cesta, jejíž zastánci důkladně poučeni studiem dobových materiálů věří v aktualizaci Bacha na převážně moderní nástroje. Vedle Braniborských koncertů jsou zde zastoupeny i Orchestrální suity a některé sólové koncerty.

HELENA DUBNIČOVÁ