číslo 40/2000
vychází 18. září

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Sobota 30. září 2000 20.00 hodin

Pošetilá nymfa Platée podle Jeana Philippa Rameaua

Jean Philipp RameauFrancouzský muzikant Jean Philipp Rameau žil a tvořil v letech 1683-1764. Po krátkém studiu v Itálii se věnoval praktickému muzicírování, pokračoval v rodové varhanické činnosti v Avignonu, Clermontu a Lyonu a skládal hudbu hlavně pro klávesové nástroje. Rameau byl rovněž známý jako hudební teoretik. Operní tvorbě se začal věnovat v relativně pozdním věku - ve svých padesáti letech. Tehdy se stal chráněncem a hudebním poradcem movitého nájemce daní Le Riche de la Poupliniera. Přestože jeho první opera "Hippolyte et Aricie" nebyla v roce 1733 nijak zvláště příznivě přijata, stanul Rameau v čele francouzských operních skladatelů. V průběhu 27 let zkomponoval řadu 21 scénických prací, z nichž jen čtyři jsou považovány za skutečné opery - ostatní jsou díla typu balet nebo opera-balet. V roce 1745 se Rameau stal komorním královským skladatelem a dostal od Ludvíka XV. úkol napsat dvě díla k oslavě svatby dauphina s infantkou Marií Terezií Španělskou. Jedním z nich byla Platée, která není striktně řečeno operou, ale spíše operou - baletem. Děj skladby probíhá tradičně ve starém mytickém Řecku, v prostředí bohů. Pošetilá nymfa Platée se má vdávat, šťastnou ji chce učinit sám Jupiter. Vedle francouzské nahrávky vydavatelství EMI, o které jsme informovali v roce 1999, uslyšíte tentokrát snímek z nabídky EBU v provedení sólistů, vlámského sboru a souboru který nese hrdý název Le musiciens de Louvcre.