číslo 40/2000
vychází 18. září

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 27. září 2000  13.30 hodin

Island - zdroj zdravotních informací

Na Islandu žije malé společenství o pouhých 270 000 obyvatelích, takže jde o stejnorodou, geneticky nejhomogennější společnost na světě, která má navíc dokonalou zdravotní evidenci. O všech občanech jsou záznamy od doby první světové války a dokonce ještě starší. Takové izolované společenství poskytuje ideální podmínky pro genetický výzkum, pro sledování vlivu dědičnosti na nemoci.

Obyvatelům toto sledování nevadí, protože je přísně zachovávána diskrétnost, existují pravidla pro poskytování informací z této databáze, pochopitelně bez sdělování jednotlivých jmen. Nyní celou databázi islandská vláda po schválení islandským parlamentem dokonce prodala americké ziskové organizaci DeCODE genetics.

Američané chtějí studovat vztah mezi geny a prostředím při vzniku nemocí. Hlavním cílem je vytvořit nové metody k diagnóze, prevenci a léčbě nejčastějších emocí. Může se tak třeba zjistit dědičný sklon k vysokému tlaku, obezitě, diabetu a včas zasáhnout, aby se nemoci předešlo. A příjmy z prodeje této databáze navíc umožní islandské vládě zlepšit už tak dobrou zdravotní péči v zemi.

IVO BUDIL