číslo 33/2000
vychází 31. července

Zpět na obsah         

Televize a film


SOUTĚŽÍME S ČESKÝM FILMEM

Ejhle měšťák Homolka

Režisér Jaroslav Papoušek nepatří mezi umělce všeobecně známé, jeho filmy zastiňovala díla úspěšnějších i ceněnějších kolegů, ale přesto jeho vklad zůstává nepominutelný. Vystudoval sochařinu, ale více jej přitahovalo psané slovo - že se dostal do Formanova týmu a spolupracoval na všech jeho celovečerních českých filmech, je spíše náhoda. Když totiž psal Černého Petra, vůbec nemyslel na případnou filmovou podobu této své novely.

Helena Růžičková a František Husák jako HomolkoviSamostatně debutoval v roce 1968 snímkem Nejkrásnější věk (příznačně jej situoval mezi mladinké adepty sochařiny), avšak největšího věhlasu, později už nikdy nepřekonaného, dosáhl o rok později až svým druhým filmem Ecce homo Homolka. Jízlivá satira postihovala tragikomický rozměr tuzemského maloměšťáctví v sérii domáckých hádek a naschválů mezi partnery navzájem i mezi různými generacemi. Papoušek šťavnatě přibližuje způsob uvažování, všímá si zdánlivě nepodstatných trapasů, třeba nezdařené výpravy do lesa, který měl poskytnout uklidnění, pohodu či snad dokonce příležitost k rozjímání

Černobílý snímek se vyznačuje mimořádnou přesvědčivostí rozmluv, jednou vznětlivých, jindy rezignovaných, které zde zněly, i mistrně vystiženými osobnostními typy - ať již to byli prarodiče (Josef Šebánek a Marie Motlová), rodiče (František Husák, Helena Růžičková) či rošťácké děti (bratři Formanové). Papoušek osvědčil pohotovost postřehu i vytříbený pozorovací talent - dokázal vyhmátnout nejdůležitější rysy, aby kteroukoli ze svých postav v plné šíři charakterizoval.

Velký divácký úspěch umožnil Papouškovi, aby připojil další dvě pokračování - Hogo fogo Homolka a Homolka a tobolka. Homolkovi nejprve vyrážejí na venkov k příbuzným a poté na zimní dovolenou do hor. Výsledná podoba názorně dokládá, jak ji ovlivňovala nastupující normalizace. Stírá se původní satirické zaostření, zůstávají jen neškodně mudrující lidičkové, nahlížení z pozice "vždyť všichni jsme nějací..."

JAN JAROŠ

Soutěžní otázka č. 5 (odpovědi na všech 9 otázek pošlete najednou do 30. září.):

Úvodní část celého cyklu Ecce homo Homolka obsahuje mrazivě groteskní scénu hromadného úprku výletníků z lesa.
Co bylo příčinou jejich útěku:
a) volání o pomoc
b) blížící se bouře
c) přemnožení mravenci

Foto archiv