číslo 26/2000
vychází 12. června

Zpět na obsah         

Hudba


Concertino Praga: Šlehačka na dortu

"Přirozeně že Český rozhlas má coby svou hlavní povinnost, danou zákonem, především své vysílání na několika programech zároveň," říká programový ředitel této instituce dr. Josef Havel a dodává: "Současně však pociťujeme pýchu nad akcemi, jako je třeba festival Prix Bohemia anebo každoroční mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga. Tu považujeme za skutečnou šlehačku na rozhlasovém dortu."

České smyčcové kvarteto v sestavě R. Hranička a P. Vilánková (oba housle), R. Veisová (viola) a Š. Veis (violoncello) patří k laureátům posledního ročníku Concertina PragaSnad už není nutno obšírně vysvětlovat, že Concertino - tato svého druhu jedinečná akce v rozhlasovém světě - vzniklo v atmosféře přechodného politického tání šedesátých let díky osobnostem tipu dr. Karáskové, I. Medka, dr. Kalabise či třeba V. Beránka; přežilo i normalizační období a navzdory názorům škarohlídů se má čile k světu i v otevřené společnosti deváté dekády. Původní nápad je totiž tak prostý a geniální zároveň, že jej nezničila ani globalizace: z různých koutů světa dorazí do Českého rozhlasu rok co rok snímky mladých, znamenitých hudebníků v té či oné kategorii, které pak mezinárodní porota anonymně posoudí, a vyhlásí laureáty neboli vítěze. Těm se naskytne vzácná, ale riskantní příležitost obhájit své prvenství veřejně - jinak řečeno, ukázat na jevišti stejnou dovednost jako předtím v tichu nahrávacího studia.

"Concertino Praga má dnes již své nezaměnitelné místo nejen mezi hudebními soutěžemi mladých v Evropě či na jiných kontinentech, ale koneckonců i ve zdejším systému hudebního vzdělávání, v českém hudebním životě," říká předseda Stálé komise Concertina Praga při Českém rozhlase doc. Jiří Hlaváč, dnes klíčová postava pražské HAMU. Vedoucí festivalového oddělení dr. Boris Kobrle jej doplňuje: "Těší nás, že navzdory nesnadným ekonomickým okolnostem se tato soutěž stále těší jistému zájmu partnerů a mecenášů."

Ano, kromě samotného Českého rozhlasu - a při "výjezdním" koncertním turné mladých, i např. protagonistů jindřichohradeckého regionu - pečuje o Concertino Praga i řada jeho příznivců: Nadace Život umělce, Nadace Bohuslava Martinů a další, včetně mediálního partnera, kterým je Česká televize. Co tedy v Rudolfinu, na jihu Čech, ale i v rozhlasovém vysílání a v televizním záznamu uvidíme a uslyšíme?

"Třicátý čtvrtý ročník měl tentokrát opět znamenitou úroveň a možná že některý z laureátů naváže na hvězdnou kariéru jeho předchůdců z líhně Concertina," potvrzuje předsedkyně poroty Zuzana Růžičková. "Koneckonců, když se z této soutěže odrazili jako z pomyslné trampolíny ke slávě pojmy typu Hudečka, Sitkoveckého, Išikawy či Šporcla, proč by to nedokázali ti letošní nejen z Čech, ale i z Rakouska, Německa, Lotyšska a Bulharska?"

JIŘÍ VEJVODA

Foto archiv